PROCLAMACIÓN DAS CANDIDATURAS ELECTAS DE MESTRES PARA A RENOVACIÓN PARCIAL DO CONSELLO ESCOLAR

Dª Marta Cameselle Barge, directora do centro e presidenta da Xunta Electoral do mesmo, en virtude do establecido no Decreto 92/1988 do 28 de abril sobre órganos de participación no control e xestión dos centros docentes públicos.

 PROCLAMA, no nome da Xunta Electoral, os seguintes candidatos/as electos/as de mestres deste Centro que pasan a formar parte do Consello Escolar:

 

Dª Ana Isabel Rodríguez Rodríguez con 24 votos

 

 Dª.Susana Martínez López con 22 votos

 

 Candidaturas non elixidas:

 

 Dª Iria Tejeiro López con 8 votos

 

Dª Iria Riveiro Poisa con 7 votos

 

Dª Rosa María González Casal con 1 voto