Skip to Content

O noso colexio

                                                                                                     

Bo Nadal 2021

Distribución de máscaras para o alumnado do centro 2021/2022

axusdas_Mascaras

Pola Orde do 28 de outubro de 2021 regúlanse os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en primaria. Acceso ao DOG do venres 12 de novembro.

 

Eleccións ao Consello Escolar do Centro 2021

Eleccións ao Consello Escolar 2021

Ao longo do mes de novembro procederase á renovación dos membros do Consello Escolar deste centro.

O proceso iniciase co sorteo público para designar aos membros titulares e suplentes da Xunta Electoral que terá lugar o vindeiro xoves día 28 de outubro ás 12:15 horas.

Pódese acceder á circular informativa premendo aqui.

Constitución da Xunta Electoral e 1ª acta da mesma, premendo aqui.

Circular informativa ás familias con solicitude de candidatura premendo aqui.

2ª Circular da Xunta electoral (15/11/2021), premendo aqui.

Circular de candidaturas Sector Nais e Pais, premendo aqui.

Prazo de presentación de candidaturas: do día 5 ata o 12 de novembro (ambos incluidos).

2ª Circular informativa para as familias, premendo aqui.

Elección dos diferentes sectores: día 22 de novembro.

3ª Acta da Xunta Electoral, co resultado do proceso electoral e proclamación das candidatas e candidatos elexidos nas distintas votacións realizadas, premendo aqui.

Primeira reunión do Consello Escolar despois da súa renovación o 29 de novembro co que finalizará o proceso de renovación parcial do mesmo.

 

PDI Curso 2021/2022

Os Proxectos Documentais Integrados (PDI) son actividades nas que as alumnas e os alumnos investigan sobre un tema ou problema concreto, familiarízanse cos métodos de busca de información e traballo intelectual empregando para elo os recursos documentais da biblioteca do centro.

Neste curso, o equipo de bibblioteca propón o Proxecto "animais en perigo de extinción"

Facendo clic na imaxe poden acceder á presentación que sobre o mesmo elaborou o equipo de Biblioteca do colexio.

 

ENTRADAS E SAÍDAS PRIMEIRO DÍA DE CLASE.

 

HORARIOS DE ENTRADA E SAÍDA PARA O DÍA 9 DE SETEMBRO 2021

  

Únicamente, o xoves 9 de setembro de 2021 os alumnos entran polo acceso e o horario que lle correspondeu a cada un deles o curso pasado.

Publicación de Listaxe Provisional de Fondo Libros

2 de xullo: Publicación listaxes provisionais (no taboleiro de anuncios do centro).

5 e 6 de xullo: Prazo de reclamacións.
7 de xullo: Publicación listaxes definitivas (no taboleiro de anuncios do centro).

* Coa Certificación Dixital poderán acceder ao listaxe na aplicación FondoLibros

Recollida de vales de libros (1º, 2º e NEE) e de material escolar (1º a 6º EP):

NIVEL                DATA         HORA
1º Ed. Primaria   8 xullo   10:00h - 11:00h
2º Ed. Primaria   8 xullo   11:10h - 12:30h
3º Ed. Primaria   8 xullo   13:00h - 14:00h
4º Ed. Primaria   9 xullo   10:00h - 11:00h
5º Ed. Primaria   9 xullo   11:15h - 12:30h
6º Ed. Primaria   9 xullo   12:45h - 14:00h

Entrega de libros adxudicados no fondo de libros:
Nos primeiros días de setembro (citarase ás familias)

As persoas que non poidan acodir á recollida dos vales, poderán recollelos nos primeiros días de setembro no horario habitual da secretaría (9 a 13:30 h.)

Listado de Libros de texto 2021/22

Listado de libros de texto e material para o vindeiro curso escolar, aprobado na sesión ordinaria do claustro de profesores do día 7 de maio de 2021.

Correxiuse erro detectado no libro de plástica de 5º de Educación Primaria

Correxíuse tamén erro detectado nos caderniños de Lingua Castelá de 2º de Primaria:

Caderniño de Lingua Castelán 2º Saber Hacer contigo, Edit. Santillana, 2018:

1º Trimestre ISBN: 9788468043661
2º Trimestre
ISBN: 9788468043852
3º Trimestre
ISBN: 9788468043821

Facendo clic na imaxe accédese ao listado (modificado o anterior recentemente por erros)

Material escolar

Material Escolar 2021/22. Facendo clic na imaxe accédese ao listado por cursos.

Material Escolar 2021/22

 

Axudas para adquirir libros de texto e material escolar alumnado de primaria (2021/22)

 

 

No DOG de onte, día 20 de maio, pola orde do 6 de maio de 2021 convócanse as axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar para o vindeiro curso escolar 2021/22 destinadas ao alumnado de primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos.

Requisitos:

  • Ser pai, nai, titor-a, legal do alumnado matriculado en educación primaria para o vindeiro curso 2021/22
  • Non estar incurso en prohibicións para obter a condición de beneficiario.
  • Ter unha renda per capita familiar igual ou inferior a 10000 euros anuais no 2019.
  • Ter devoltos os libros adquiridos coas axudas do curso 20/21. (alumnado de 3º,4º,5º e 6º EP)

As solicitudes (Anexos I e II) presentaranse preferiblemente por vía electrónica, a través da aplicación Fondolibros ou na Sede Electrónica da Xunta (Procedemento EDB330B)
Opcionalmente pode presentarse na Secretaría do Colexio
no horario correspondente acompañada da fotocopia do Libro de familia e da documentación xustificativa necesaria. Na mesma solicitude incorporaranse todos os irmáns matriculados no centro. O prazo finaliza o martes 22 de xuño.

Mais información:

Circular centro

Páxina da Consellería de Educación

 

Admisión 2021/22 (Listaxes definitivas)

Finalizado o prazo de presentación de reclamacións e non tendo que realizar ningunha modificación, informamos de que as listaxes provisionais pasan a ser as definitivas e procedese no día de hoxe á publicación das mesmas no taboleiro do colexio, situado na entrada principal, para a súa consulta.
A dita información tamén poden acceder telemáticamente a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou certificado dixital.

Deberán formalizar a matrícula na secretaría do centro entre o 21 e o 30 de xuño. O horario da mesma é de luns a venres de 9 a 13:30 h. e os luns pola tarde de 16 a 18 h. (a partir do día 22 de xuño non estará aberta a secretaría polas tardes).

Documentación a presentar:

  • Impreso de matrícula debidamente cumplimentado (pódese recoller tamén en conserxería)
  • Enquisa de uso da língua galega tamén cuberto. (pódese recoller tamén en conserxería)
  • Catro fotografías tamaño carné.
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria

 A comisión de escolarización asignará praza nalgún dos centros solicitados, se teñen vacantes. No caso contrario asignará un colexio que teña vacantes e que esté o máis cerca posible ao domicilio ou centro de traballo alegado. Deberían recibir o aviso da Comisión de Escolarización de A Coruña ou do colexio finalmente asignado, antes do 20 de xuño.

Convocatoria Bolsas Comedor Municipais curso 2021-2022

Bolsas Municipais de comedor

O pasado día 30 de marzo de 2021 publicáronse no Boletín Oficial da Provincia da Coruña as bases para a convocatoria das bolsas municipais de comedor para o curso 2021-2022. (https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/03/30/2021_0000002441.html)

O prazo para a presentación de solicitudes será do 5 ao 30 de abril, ambos incluídos.

Os  impresos  facilitaranse  nas  oficinas  dos  rexistros  municipais  e  estarán  tamén  dispoñibles  na  sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es).

A solicitude específica e os anexos, debidamente cubertos e asinados, e o resto de documentación exixida na convocatoria poderá presentarse, previa cita (010, citaprevia.coruna.gal), nos rexistros municipais (Praza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora, Franxa e do CCM Mesoiro), no rexistro telemático da sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en calquera outro dos previstos no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Todos os listados (requirimentos de corrección, listas provisionais e definitivas…) identificarán a solicitude do menor atendendo ao código de asento de rexistro da solicitude inicial.

NOTA: Este ano, entre outros requisitos para acceder á bolsa, o/a alumno/a solicitante deberá ter un DNI, NIE ou número de identificación fiscal válido. Naqueles casos que por imposibilidade legal non dispoñan de ningún dos documentos anteriores, poderán presentar unha instancia no rexistro solicitando a cobertura do gasto de comedor con outro recurso, que será valorado polos equipos técnicos especializados

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

El pasado día 30 de marzo de 2021 se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña las bases para la convocatoria de las becas municipales de comedor para el curso 2021-2022. (https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/03/30/2021_0000002441.html)

El plazo para la presentación de solicitudes será del 5 al 30 de abril, ambos incluidos.

Los impresos se facilitarán en las oficinas de los registros municipales y estarán también disponibles en la sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es).

La solicitud específica y los anexos, debidamente cubiertos y firmados, y el resto de documentación exigida en la convocatoria podrá presentarse, previa cita (010, citaprevia.coruna.gal), en los registros municipales (Plaza de María Pita, Fórum Metropolitano, Centro Ágora, Franja y del CCM Mesoiro), en el registro telemático de la sede electrónica municipal (https://sede.coruna.gob.es) así como en cualquier otro de los previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Todos los listados (requerimientos de subsanación, listas provisionales y definitivas…) identificarán la solicitud del menor atendiendo al código de asiento de registro de la solicitud inicial.

NOTA: Este año, entre otros requisitos para acceder a la beca, el/la alumno/a solicitante deberá tener un DNI, NIE o número de identificación fiscal válido. En aquellos casos que por imposibilidad legal no dispongan de ninguno de los documentos anteriores, podrán presentar una instancia en el registro solicitando la cobertura del gasto de comedor con otro recurso, que será valorado por los equipos técnicos especializados.

Distribuir contido


by Dr. Radut