Skip to Content

O noso colexio

                                                                                                     

Convocatoria de máscaras para o alumnado

Nenos con máscaras

Imaxe Regreso a la escuela por un nuevo concepto de estilo de vida normal. freepik. Autor: user 11158201

 

O venres 13 de novembro saiu publicada a Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados  no curso 2020/21 (código de procedemento ED330E)

ALUMNADO DESTINATARIO
Alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial:
a) Non ten que presentar solicitude:
O alumnado beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021. Porque é beneficiario directo e recibirá as máscaras directamente.
b) Ten que presentar solicitude:
O alumnado que non foi beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020-2021 que cumpra algunha das seguintes condicións:

  • Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.
  • Alumnado matriculado en educación especial.
  • Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.
  • Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

 

SOLICITUDES PARA ALUMNADO NON BENEFICIARIO DA AXUDA DE MATERIAL ESCOLAR
Poderán solicitarse dende o 14 ata o 27 de novembro no centro educativo con cita previa.

Teléfono do centro: 981 26 26 12

* Coa solicitude acompañarase fotocopia do libro de familia

**Lembramos que o horario da Secretaría do centro é de luns a venres de 9 a 13:30 h. e as tardes do luns de 16 a 18 h.

Publicidade: No taboleiro do centro o luns 30 de novembro publicarase a listaxe de beneficiarios das máscaras.
O reparto das máscaras realizarase no mes de decembro. Informarase do procedemento os vindeiros días.

Haberá solicitudes a disposición das familias na conserxería do centro.

Acceso á publicación no DOG

Información na SEDE ELECTRÓNICA da Xunta de Galicia

Modelo de solicitude (galego)

Novas COVID

Imaxe COVID-19 (Pixabay)

Inicio das clases

 

Inicio do curso 2020/2021

 

XOVES 10 DE SETEMBRO

4º DE EDUCACIÓN INFANTIL, 5º DE EDUCACIÓN INFANTIL

1º-2º-3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

VENRES 11 DE SETEMBRO

6º DE EDUCACIÓN INFANTIL

4º-5º-6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Horarios de entradas e saídas:

Infantil:

-- 4º (3 anos) -- Acceso polo portalón principal do edificio administrativo. Pode entrar UN ou UNHA acompañante ata a porta de acceso ás aulas. Facilitarase horario do período de adaptación.

Entradas: 9:00 h.
Saídas: 13:50 h. (grupos A e C)/ 13:45 h. (grupo B)

--5º e 6º (4 e 5 anos) -- Acceso pola rampla do pavillón do centro, pola rúa Alcalde Peñamaría del Llano. Pode entrar UN ou UNHA acompañante ata a porta de acceso ao centro, subindo pola rampla e deberán baixar polas escaleiras do pavillón.
Entradas: 8:55 h. (5º)/ 8:50 h (6º)
Saídas: 13:45 h. (5º)/ 13:50 h. (6º)

 Primaria:
-- 1ºEP, 2ºEP, 3º EP e 4º EP: Acceso exclusivo pola porta principal. NON pode acceder ao recinto ningún acompañante.
Entradas: 8:50 h. (1º, 2º, 3º, 4º)
Saídas: 13:40 h. (1º)/ 13:50 h. (2º)/ 14:00 h. (3º e 4º)
-- 5ºEP e 6ºEP: Acceso exclusivo pola porta das escaleiras da praza do Gadis. NON pode acceder ao recinto ningún acompañante.
Entradas: 9:00 h.
Saídas: 14:00 h.

Video explicativo de entradas Educación Infantil:

 

 Video explicativo de entradas Educación Primaria:
 
 

 

Inicio do curso 2020/21

Setembro de 2020

O equipo de persoal docente e non docente do CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cerviño dalles a todas as familias a benvida ao curso 2020/2021.
Curso que chega con moitas novidades, dúbidas, e moita incertidume.

Desde finais de xullo estamos a planificar e organizar este curso, cumprindo coas diferentes instrucións que foron publicadas sucesivamente no portal da Consellería de Educación sobre o regreso ás aulas, en especial o que indica o Protocolo marco que publicou a Consellería de Educación e a de Sanidade para os centros educativos o pasado día 31 de agosto.
Resumo do mais salientable dos plans que figuran a continuación:
NOVA AULA
Para cumprir coa normativa de non exceder de 25 alumnos por aula, teremos un nivel máis en 4º de Primaria, polo que tivemos que repartir o alumnado entre as catro aulas, habilitando un novo espazo na aula de inglés da primeira planta do edificio de primaria. Nos vindeiros días poñeranse en contacto con todas as familias os profesores e profesoras titores con indicacións da aula á que pertenece o seu fillo-a e da súa ubicación.
GRUPOS ESTABLES DE CONVIVENCIA:
Todos os grupos de infantil e primaria terán esta condición, e polo tanto terán espazos exclusivos nos recreos, evitando contacto con alumnado doutros grupos. A distancia de metro e medio non será obrigatoria pero procuraremos evitar o contacto directo.
ENTRADAS E SAÍDAS
Infantil:
4º (3 anos) -- Acceso polo portalón principal do edificio administrativo. Pode entrar UN ou UNHA acompañante ata a porta de acceso ás aulas. Facilitarase horario do período de adaptación.

Entradas: 9:00 h.

Saídas: 13:50 h. (grupos A e C)/ 13:45 h. (grupo B)

5º e 6º (4 e 5 anos) -- Acceso pola rampla do pavillón do centro, pola rúa Alcalde Peñamaría del Llano. Pode entrar UN ou UNHA acompañante ata a porta de acceso ao centro, subindo pola rampla e deberán baixar polas escaleiras do pavillón

Entradas: 8:55 h. (5º)/ 8:50 h (6º)

Saídas: 13:45 h. (5º)/ 13:50 h. (6º)

Primaria:

1ºEP, 2ºEP, 3º EP e 4º EP: Acceso exclusivo pola porta principal. NON pode acceder ao recinto ningún acompañante.

Entradas: 8:50 h. (1º, 2º, 3º, 4º)

Saídas: 13:40 h. (1º)/ 13:50 h. (2º)/ 14:00 h. (3º e 4º)

5ºEP e 6ºEP: Acceso exclusivo pola porta das escaleiras da praza do Gadis. NON pode acceder ao recinto ningún acompañante.

Entradas: 9:00 h.

Saídas: 14:00 h.

Plano de entradas-saídas e circulación polo centro:

 

HIXIENE E PREVENCIÓN
-Mascarilla obrigatoria a partir dos 6 anos e recomendable en infantil.
-Hixiene de mans obrigada (ata 5 veces na xornada)
-Distancia de 1,5m en todo o recinto e aulas (excepción para grupos estables)
-Material de uso individual, merendas ben pechadas e auga de uso individual
-Restrinxir ao máximo a presencia de adultos no recinto.
-Educación para a saúde nas aulas
-Obrigatoriedade das familias de comunicar os posibles casos de COVID19
-Cubrir a ficha de actualización de datos e a declaración responsable

Estas medidas son un breve resumo do establecido no Plan de adaptacion ao contexto COVID do noso colexio que, como a demais documentación, pódese pode consultar facendo clic nas seguintes imaxes. Todos os documentos foron informados polo Consello Escolar do centro e aprobado pola dirección o día 8 de setembro.

Solicitamos a máxima colaboración no seguimento de normas e instrucións.
Moitas grazas.

Facendo clic nas imaxes accederase aos distintos documentos:

 

Plan acollida      

 

 

Becas alumnado NEAE

alumno neae

No BOE do día 8 de agosto de 2020 publicouse a Resolución do 31 de xullo de 2020 da Secretaría de Estado de Educación pola que se convocan axudas para estudantes con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2020-2021.

A quen van dirixidas:

Alumnado que cursa os seus estudios en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensinanzas artísticas Profesionais que que presenta unha necesidade específica de recibir apoio educativo por discapacidade, trastorno grave de conduta, trastorno do espectro autista ou altas capacidades.

Prazo: do 9 de agosto ata o 30 de setembro de 2020.

Listaxes provisionais de axudas de Fondo libros

Libros e material

Desde o día de hoxe, venres 3 de xullo están publicadas no taboleiro de anuncios situado no interior do centro as listaxes provisionais do fondo de libros. O prazo para reclamar a estas listaxes é de  2 días (6 e 7 de xullo). O vindeiro mércores, día 8 de xullo publicaranse as listaxes definitivas.

As persoas solicitantes poderán acceder por vía electrónica ao seu expediente, a través da aplicación Fondolibros  (https://www.edu.xunta.es/fondolibros/), empregando a Chave 365 ou certificado dixital da Fábrica Nacional de Moneda e Timbre.

A entrega de vales para adquisición de libros de texto para 1º e 2ºEP e/ou material escolar (de 1ºEP a 6ºEP), será entre o luns 13 de xullo e o venres 17 de xullo en horario de 10 h a 13 h. na secretaría do colexio.

As familias que non recollan os vales nesas datas, terán que esperar ao mes de setembro para recollelos.

Listaxe definitivo de admisión de alumnado

Hoxe 25 de xuño procedemos á publicación das listaxes definitivas de admitidos e non admitidos para o vindeiro curso 2020/2021.
Podedes consultar as listaxes no taboleiro na entrada do colexio, e tamén con chave 365 e/ou certificado electrónico na aplicación admisión de alumnado.

Os alumnos solicitantes de 4º e 5º de Educación Infantil están todos admitidos.


PARA OS ADMITIDOS: o prazo para formalizar a matrícula será na secretaría do centro entre o 1 e o 10 de xullo (horario de 9,45 h. a 13:30 h).

A documentación a presentar é a seguinte:

  • Impreso de matrícula debidamente cumplimentado (pódese recoller tamén en conserxería)

Impreso para Educación Infantil

Impreso para Educación Primaria

  • Catro fotografías tamaño carné.
  • Fotocopia da cartilla da Seguridade Social ou outra entidade médica.


PARA OS NON ADMITIDOS: A comisión de escolarización asignará praza nalgún dos centros solicitados, se teñen vacantes. No caso contrario asignaráselles un colexio que teña vacantes e que esté o máis cerca posible ao domicilio ou centro de traballo alegado.

Segundo está contemplado na lexislación vixente, contra estas listaxes definitivas poderase interpoñer un recurso de alzada a partir do día 27 de xuño.

Listado de libros de texto curso 2020/2021

Listado de libros de texto para o vindeiro curso escolar 2020/2021

Accedese ao listado facendo clic na seguinte imaxe

ADMISIÓN DE ALUMNOS 2020/2021

ADMISIÓN DE ALUMNOS para o curso 2020/2021

Listado provisional

Comunícase a todas as familias interesadas que unha vez rematado o prazo de solicitude de admisión de alumnado para o vindeiro curso escolar 2020/2021 resultaron admitidas todas as solicitudes para educación infantil.

As listaxes estarán expostas desde hoxe no taboleiro de anuncios dentro do interior do centro, para poder ser consultadas. (Non se publicarán na web, debido á lei de protección de datos)

O prazo de reclamacións remata o día 11 de xuño. Horario de atención ao público de 9:45 a 13:30 horas, na secretaría do centro.

NOVO PRAZO BECAS DE COMEDOR

Comunícáronnos no día de hoxe a ampliación do prazo das becas de comedor do Concello da Coruña.

O novo prazo é desde o 1 ata o 30 de xuño, ambos incluidos.

Comedor escolar

Distribuir contido


by Dr. Radut