Skip to Content

O noso colexio

                                                                                                     

Admisión 2023/24

Cartel admisión 2023/24

 

CALENDARIO DE ACCIÓNS NO PROCESO DE ADMISIÓN 2023/2024    dedo

RESERVA DE PRAZA PARA O INSTITUTO

Segundo a Orde do 21 de outubro de 2022 (DOG 11/11/22), o prazo para a RESERVA DE PRAZA para o IES AGRA DO ORZÁN será entre o 15 de xaneiro e o 4 de febreiro de 2023 (ambos incluídos).

Para calquera dúbida relacionada co proceso poden poñerse en contacto co centro ou achegarse á secretaría no seu horario habitual de atención ao público: de luns a venres de 9:00 a 13:30 h. e os luns pola tarde de 16.00 a 18:00 h.

Circular informativa para as familias

Solicitude de reserva de praza

Inicio do proceso (páxina da Consellería de Educación)

 

 

 

 

Renovación parcial do Consello Escolar

No día de hoxe iníciase o proceso da renovación parcial dos membros do consello escolar do centro.

Para acceder á circular informativa ás familias, premer AQUÍ.

Calendario do proceso

 

Inicio do curso escolar 2022/23

Damos a benvida a toda a comunidade educativa ao novo curso escolar 2022/23

As clases comezan o día 8 de setembro nos horarios e portas que se relacionan a continuación.

ENTRADAS E SAÍDAS

Alumnado de 4º de Educación Infantil.

Acceso pola porta pequena do edificio administrativo.

Porta edificio administrativo

                       Imaxe 1 acceso 4º de Infantil

A porta ábrese ás 8:50 h. As nais ou pais dos alumnos poderán acompañalos ata as filas correspondentes, deixándoos na fila á hora da entrada (9:00 h.), procurando non interrumpir  o paso ao persoal do centro.

    Imaxe 2 acceso 4º de Infantil                                      

As nais e pais que teñan fillos en 4º de Educación Infantil e tamén en 5º ou 6º do mesmo ciclo educativo, deberán deixar primeiro a/aos irmáns maiores e, excepcionalmente, poderán acceder ao patio de 4º de Educación Infantil, atravesando as instalación do centro polo patio de Educación Primaria, previa solicitude á dirección do centro e respectando as normas xerais do centro.

A hora de saída é as 13:50 h.

Alumnado de 5º e 6º de Educación Infantil.
As nais/pais ou responsables dos alumnos de 5º e 6º de Educación Infantil deixarán aos seus fillos ou ás súas fillas subindo pola rampla do portalón do edificio de educación infantil situado xunto ao pavillón do Ventorrillo, na rúa Alcalde Peñamaría del Llano, a cargo das profesoras de garda, saíndo o mais rápido posible polas escaleiras do pavillón para non molestar a subida de alumnos e alumnas e facilitar a adquisición de autonomía das nenas e nenos.

A porta estará aberta desde as 8:50 h. ata as 9:00 h.

                             Imaxe 3 acceso 5º e 6º de Infantil

                       Imaxe 4 acceso 5º e 6º de Infantil

As nais e pais que teñan fillos en 5º ou 6º de Educación Infantil e tamén en educación primaria, poderán deixar aos maiores pola porta do pavillón para que desde alí accedan á súa aula, podendo ser acompañados polo profesorado de garda.
As familias que teñan fillas ou fillos de 5º e 6º de Educación infantil e de primaria, deixaranos a todos ou todas na mesma entrada que usan os irmáns menores (rampla do pavillón) e recollerán en primeiro lugar aos menores e atravesarán os patios para agardar a saída dos irmáns de primaria.

A recollida do alumnado de 5º e 6º de Ed. Infantili realizarase nas filas situadas no patio cuberto destes cursos.

A saída será ás 13:50 h.
As titoras, titores e Mestres especialistas preocuparanse de entregar cada alumna ou alumno á persoa autorizada que o veña recoller.
As excepcións, a estas normas anteriores só poderán ser autorizadas pola dirección do centro para causas debidamente xustificadas.

 Alumnado de 1º a 6º de Educación Primaria.

A porta ábrese ás 8:50 h. e péchase ás 9:00 h.
Deberán deixar ás alumnas e  alumnos  no portalón principal  do  colexio, que será guiado polo profesorado de garda ata a súa aula.
A fin de evitar conflictos  innecesarios  terase  presente  que  a puntualidade consiste en que o alumnado estea no colexio uns minutos antes ou á hora oficial de entrada.

Ás 9:00 h. considérase que o alumnado deberá estar na súa aula, ou dentro do recinto escolar accedendo á mesma.
Ao soar a música de entrada, ás 9:00 horas procéderase ao peche da entrada principal, e non se permitirá a entrada no centro ata os seguintes tramos horarios.

Os horarios de saída do alumnado de primeria son os seguintes:

1º e 2º de Ed. Primaria: 13:50 h.

3º e 4º de Ed. Primaria: 13:55 h.

5º e 6º de Ed. Primaria: 14:00 h.

Á hora das saídas do alumnado ao remate da xornada escolar, os pais dos alumnos e alumnas de Educación Primaria agardarán ao alumnado no exterior do edificio, no portalón grande de entrada a que as titoras/titores ou mestres especialistas lles entreguen aos seus fillos ou fillas.
De non vir a recoller á hora de saída a alguna alumna ou alumno, a mestra ou mestre que a teña ao seu cargo, entregarao ao profesorado de garda que se porá en contacto telefónico coa familia. Pasados dez minutos (14:10 h.), de non ser posible localizar aos pais ou titores da alumna/alumno, comunicarase o feito ás autoridades pertinentes.

Todas as portas do centro péchanse ás 9:00 h, nas entradas, e ás 14:10 h. nas saídas

Se algunha alumna ou algún alumno precisa chegar despois da hora de entrada en horario lectivo, deberá facelo, con xustificación, nas seguintes horas pola porta principal do centro situada no edificio administrativo:

  • 9:45 h.
  • 10:35 h.
  • 11:30 a 12:00 h. (recreo)
  • 13:05 h. (última sesión)

Os alumnos que precisen faltar ou ausentarse no horario lectivo por motivos xustificados, deberán saír do centro na hora do recreo (11:30 a 12:00 h.) pola porta xa mencionada.

                       Imaxe 5 Acceso porta principal (Edificio Administrativo)

Reunións Inicio de curso

Reunións iniciais curso escolar 2022/23

As datas fixadas para as reunións de principio de curso das titoras coas familias son as seguintes:

4º de Ed. Infantil (3 anos) día 5 de setembro ás 16:30 h.

5º de Ed. Infantil (4 anos) día 7 de setembro ás 17:00 h.

6º de Ed. Infantil (5 anos) día 12 de setembro ás 16:00 h.

 

1º de E. Primaria, día 6 de setembro ás 16:00 h.

2º de E. Primaria, día 6 de setembro ás 17:30 h.

3º de E. Primaria, día 19 de setembro ás 16:30 h.

 

5º de E. Primaria, día 12 de setembro ás 16:30 h.

6º de E. Primaria, día 12 de setembro ás 16:00 h.

 

Realización de solicitudes e trámites durante o mes de agosto

Informamos ás familias que durante o mes de agosto o centro permanecerá pechado.

Para a realización de calquera trámite ou solicitude poden enviar un correo electrónico á conta corporativa do centro

(ceip.maria.barbeito@edu.xunta.gal).

O equipo directivo deséxalles unhas boas vacacións de verán.

 

Listado de material curso 2022/2023

Listado de material de aula por cursos

(Clic na imaxe de cada curso)

5/09/2022 Engadido o material de 3º de Ed. Primaria

 

 

Axudas libros 2022/2023

Unha vez rematado o período de reclamación ao listado provisional de axudas para a adquisición de libros de texto (alumnado de 1º e 2º de Primaria), Fondo Libros (3º-4º e 6º de Primaria) e axudas para material escolar (de 1º a 6º de Primaria), no día de hoxe publícase o listado definitivo de alumnos e alumnas beneficiarios de Axudas para a adquisición de material, libros de 1º e 2º de primaria e fondo libros do centro.
Poderan acceder con Certificado Dixital á aplicación Fondo Libros ou consultalo na Secretaría do centro.
No día de hoxe, venres 8 de xullo e o vindeiro luns 11 de xullo, entregaranse aos pais ou titores legais os vales de libros (1º e 2º de primaria) e vales e material (1º a 6º de primaria) en horario de 10:30 a 13:30 h.
Para recoller os vales de material e de libros deberán facelo o pai, nai ou titor legal do alumno ao alumna ou unha persoa maior de idade que deleguen cunha autorización asinada.
Estas axudas poderán recollerse tamén nos primeiros días de setembro no horario habitual de secretaría (de luns a venres de 9:00 h. a 13:30 h.)

Circular do centro


A dirección do centro.

Libros de Texto 2022/2023

Libros de texto 22/23

Facendo clic na imaxe pódese acceder ao listado de libros de texto para o vindeiro curso escolar 2022/2023.

**Correccións de erros nos listados de libros de texto

Advertíronse erros nos ISBN dos listados de libros.

Os datos correxidos son os seguintes:

3º de Educación Primaria:

- Matemáticas 3º (3 trimestres), Operación Mundo, Edit. Anaya, 2022, ISBN 9788469899618

- Inglés 3º:

 Open Up 3 Class Book with Digital Book, Editorial Oxford, 2022, ISBN 9780194072618           

 Open Up 3 Activity Book+ ALK with Digital Book, Oxford, 2022, ISBN 9780194072373

5º Curso de Educación Primaria:
Arts and Crafts Primary 5, Edit. Anaya, ISBN 978-84-678-5014-7

6º Curso de Educación Primaria:
Utilizan o mesmo libro de Plástica de 5º (Arts and Crafts Primary 5, Edit. Anaya, ISBN 978-84-678-5014-7)

 

 

Apertura de prazo de solicitude de Comedor e Madrugadores para o Curso 2022/23

Comedor

Segundo nos comunicou a ANPA do centro, desde mañán día 1 e ata o 17 de xuño (ambos incluidos) ábrese o prazo para solicitar praza do comedor do centro e do servizo de madrugadores xestionado pola ANPA Agarimo coa empresa Jardanay.

No mes de setembro abrirán un prazo extraordinario do 1 ao 4 (ambos incluidos) para que poidan anotarse os que asi o desexen, sempre que queden prazas vacantes e para os novos alumnos e alumnas de 4º de Educación Infantil, xa que haberá novas familias que por seren novas no colexio descoñezan as datas do mes de xuño.

Mais información na páxina web da ANPA: https://anpa-agarimo.es/

No correo electrónico: anpa.agarimo@gmail.com

No teléfono da Asociación: 607042949

 

AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA O CURSO 2022/23

Prazo: do 19 de maio ata o 22 de xuño de 2022 (ambos os dous incluidos)

A Consellería de Cultura,Educación e Universidade convocou no DOG de hoxe (18 de maio) estas axudas de xeito unificado e nunha mesma e única solicitude.
Requisitos:
•Alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial no vindeiro curso escolar 2022/2023
•Ter unha renda per capita familiar inferior a 10.000 € anuais no exercicio fiscal 2020.
•Ter devoltos os libros adquiridos coas axudas do curso 2021/22. (alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º EP)
As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica, a  través  da aplicación Fondo libros ou da Sede Electrónica da Xunta de Galicia. Poden presentarse tamén na Secretaría do Colexio no horario correspondente acompañada da fotocopia do Libro de familia e da documentación que fose necesaria (sentenza xudicial en caso de separación ou divorcio e/ou convenio regulador). Na mesma solicitude incorporaranse todos os irmáns matriculados no centro. O prazo finaliza 22 de xuño de 2022.
As contías das bolsas para adquisición de libros, compra de material escolar ou libros aos que se teñen dereito varían segundo os ingresos da unidade familiar no exercicio fiscal 2020, que haberá que dividir entre os membros computables (renda per cápita familiar).

A que axudas se pode optar presentando a solicitude?

a)Alumnado de 1º e 2º EP para o curso 2022/23: Vale para adquisición de libros de texto e vale para material escolar.
b)Alumnado de 3º, 4º e 6º EP para o curso 2022/23: Acceso ao préstamo de libros de texto do Fondo Público da Xunta, e vale para material escolar.
c)Alumnado de 5º de EP, contará o vindeiro curso escolar con EDIX-GAL, poderá acceder a vale de material escolar.
Unha vez que a solicitude estea debidamente tramitada e validada pola Administración, o Centro xerará un ou máis vales, nos casos que corresponda, e que serán entregados ás  solicitantes, co que poderá adquirir os libros de texto no establecemento que se decida, e polo importe máximo que figura nese vale (210€ ou 140€) e 275 € alumnado NEAE ou discapacidade ≥ 65% , e/ou tamén material escolar polo importe de 50€, se fora o caso.
Os beneficiarios do Fondo Público de Libros de Texto (3º a 6º EP) terán dereito a recibir en préstamo, un número determinado de libros (entre 6 e 4), que dependerá dos ingresos acreditados, e ademáis, comprométense a conservar en bo estado os libros de texto recibidos, e deberán entregalos no Colexio ao remate do curso 2022/23, mantendo así, o fondo público de libros de texto do Centro.

Aspectos importantes a ter en conta
• Respecto  da  solicitante ou do solicitante
A presentación da solicitude comportará a autorización ao órgano xestor para comprobar, a través da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Consellería de Facenda, a veracidade dos datos de carácter tributario declarados na solicitude, sendo necesaria tamén a autorización do resto dos membros computables da unidade familiar que obteñan ingresos, que deberán asinar para tal fin o citado anexo correspondente e indicar o seu  NIF/NIE.
•A discapacidade do 33% ou máis, de calquera membro da unidade familiar computará por dous.
•Non  será  computable a  persoa  proxenitora que  non  conviva  co  alumnado  nos casos  de separación legal ou divorcio, agás no caso de custodia compartida.
•En todo caso, terase en conta a situación persoal e unidade familiar a 31 de decembro de 2020.
Mais información:
Horario de Secretaría: de luns a venres de 9:00 a 13:30 h. Luns pola tarde de 16:00 a 18:00 h.
Circular do centro
Preguntas frecuentes
Manual do cidadán
Anexo I (solicitude)
Anexo II (Membros computables da unidade familiar)

Distribuir contido


by Dr. Radut