Listaxe definitiva de solicitudes para o fondo solidario de libros de texto.

15/07/2020 13:40
Europe/Madrid

Xa está publicada no taboleiro interior do colexio a listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas para recibir libros de texto do fondo solidario.

Nas listaxes aparece o nome da alumna ou alumno e o número de libros que recibe, esta información non se pode expoñer en Internet.

Máis información neste documento PDF:  nota sobre o reparto.

O mesmo documento en formato imaxe: nota sobre o reparto (imaxe)

 

Importante: detectouse un erro no nome do caderno do alumno de inglés de terceiro, na anterior listaxe figuraba o do curso actual, xa está correxido.

 

 

 

Tags: Secretaría

Atención ao público xullo 2020

07/07/2020 10:53
Europe/Madrid

Para calquera asunto deberá solicitar cita previa no teléfono 881 880 434.

Horario de atención ao público: de 10:00 a 13:30 horas.

Tags: Secretaría

Listaxe de vales para libros de texto e material

02/07/2020 11:40
Europe/Madrid

 

Xa está exposta no taboleiro interior do colexio a listaxe de solicitudes admitidas e excluídas de vales para adquirir libros de texto e material escolar.

Lembramos unha vez máis que este ano non se pode facer exposición pública dos resultados.

As persoas excluídas recibirán unha notificación do colexio para informar da situación. En calquera caso pódese chamar ao colexio para concertar unha cita para a revisión da listaxe, a presentación de reclamacións, ou a recollida dos vales.

Teléfono: 881 880 434

email: ceip.manuel.fraga@edu.xunta.gal

 

 

Tags: Secretaría

Libros de texto e material complementario para o curso 2020-2021

30/06/2020 15:24
Europe/Madrid

Listaxe de libros de texto en formato PDF

Se ten dificultades para ver o documento PDF, pode abrir as seguintes imaxes:

 

 IMPORTANTE:

 Non se deben mercar os libros de texto ata que se publique a resolución definitiva do préstamo de libros do fondo solidario (3º e 4º), ou a entrega de vales para a adquisición de libros (1º e 2º)

 Conserve os cadernos do alumno de música e inglés deste curso para o inicio do curso 2020-2021.

Será necesario solicitar cita previa no colexio para a recollida de vales, presentar reclamacións ou consultar as listaxes de libros asignados do fondo. Medios dispoñibles: teléfono 881 880434 , email: ceip.manuel.fraga@edu.xunta.gal

 

SOLICITANTES DE AXUDA PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR ( VALES ).

 Publicación de listaxes: 30 de xuño de 2020

 A partires do día 30 de xuño e ata o 17 de xullo poderán recoller os vales no colexio , en horario de 11:00 a 13:30 . Os vales que non se recollan nestas datas serán entregados en setembro.

 As persoas ás que non se conceda a axuda por erros na documentación, ou as que detecten algún erro no vale, terán 10 días desde a publicación da listaxe para emendar as deficiencias ou presentar a documentación necesaria.

 

PERSOAS BENEFICIARIAS DO FONDO SOLIDARIO (ALUMNADO DE 3º e 4º)

 Publicación da listaxe provisional de solicitudes admitidas e de solicitudes excluídas: 10 de xullo de 2020

As persoas interesadas poderán formular reclamacións ata o día 15 de xullo de 2020 (inclusive).

Publicación das listaxes definitivas: 16 de xullo de 2020.

Entrega dos libros ao alumnado: ao inicio do curso escolar 2020-2021.

 

MATERIAL ESCOLAR.

 EDUCACIÓN INFANTIL

O material escolar comprarase unha vez comezado o curso e formadas as cooperativas de aula. Prégase non mercar nada sen falar previamente coa persoa titora.

 

PRIMEIRO E SEGUNDO DE E. PRIMARIA.

 A listaxe de material escolar será facilitado pola persoa titora.

 

Tags: Secretaría

FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO E AXUDAS COMPRA DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

19/05/2020 13:43
Europe/Madrid

Publicada no día de hoxe a orde pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar (orde)

PRAZO:

Do 20 de maio ao 19 de xuño

DESTINATARIOS:

Fondo solidario de libros: alumnado de 3º e 4ºde EP; o alumnado matriculado en 5º e 6º de EP no curso 2020/2021 disporá de ordenadores do proxecto E-dixgal para acceder aos libros dixitais.

Axudas para a adquisición de libros de texto: alumnado matriculado en 1º e 2º de EP no curso 2020/2021

Axudas para a adquisición de material escolar: o alumnado matriculado en todos os cursos de EP

SOLICITUDES:

Preferiblemente de xeito telemático a través da aplicación (enlace)

Presencialmente con cita previa no teléfono 881880434 ou no correo ceip.manuel.fraga@edu.xunta.gal

As solicitudes deberán estar asinadas polo pai, nai,titor/a ou representante legal do/a alumno/a.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR(preferiblemente de xeito telemático)

  • Fotocopia do DNI/NIE dos membros da unidade familiar cando non autoricen a consulta telemática
  • Fotocopia do libro de familia ou documento equivalente onde figure o/a alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar a situación de 31 de decembro de 2018( en caso de non telo poderase acreditar co volante de convivencia, informe dos Servicios Sociais do Concello onde resida a familia que acredite a situación e/ou sentenza xudicial de separación ou divorcio, ou convenio regulador onde conste a custodia do/a menor)
  • Certificado do grao de discapacidade do/a alumno/a ou de calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.
  • Documentación que acredite casos de violencia de xénero, incapacidade xudicial con patria potestad prorrogada/ rehabilitada...

Mais información no seguinte enlace fondolibros
IMPORTANTE:o alumnado que para curso 2020/2021 estará matriculado en 1º de ESO deberá presentar a solicitude no IES correspondente.

 

 

Tags: Secretaría

Xornal escolar maio 2020

25/05/2020 11:33
Europe/Madrid

Aquí temos o número 75 do noso xornal escolar "O Espigonciño".

captura da portada do espigonciño

 

 

Formatos:

PDF de calidade media (14MB)

PDF de maior calidade (60MB)

Tags: Publicacións, Números publicados