Listaxe definitiva de admitidos no fondo solidario de libros de texto

06/07/2018 12:54
Europe/Madrid

3º e 4º de Educación Primaria.

 

Relación definitiva de solicitantes admitidos no fondo solidario de libros de texto, cos libros asignados. Os libros que aparecen na listaxe serán entregados ao alumnado en setembro ao inicio das clases.

Se a persoa solicitante recibe 7 libros ( ou 6 no caso de non asistir a relixión ) non ten que comprar ningún libro de texto.

 

A listaxe está exposta na cristaleira de entrada ao colexio.

 

 

 

 

 

Tags: Secretaría

Relación de admitidos e excluídos nas axudas para libros e material.

26/06/2018 11:54
Europe/Madrid

Relación de admitidos e excluídos nas axudas para adquisición de libros de texto e material escolar.

Prema na ligazón para ver o documento en formato PDF

 

As persoas excluídas das axudas dispoñen de 10 días para presentar reclamacións, modificar a solicitude ou aportar nova documentación.

 

Tags: Secretaría

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA PARA O CURSO 2018/2019

17/06/2018 23:09
Europe/Madrid

O alumnado de 4º de Educación Infantil e o alumnado que promociona a 1º de Educación Primaria, debe formalizar a matrícula do 20 ao 30 de xuño.

Tags: Secretaría

Libros de texto e material escolar para o curso 2018-2019

14/06/2018 15:05
Europe/Madrid

 

Ligazón para ver a relación de libros e outro material escolar para o curso 2018-2019, en formato PDF

 

 IMPORTANTE:

Non se deben mercar os libros de texto ata que se publique a resolución definitiva do préstamo de libros do fondo solidario (3º e 4º ), ou a entrega de vales para a adquisición de libros ( 1º e 2º)

O alumnado de 5º e 6º utilizará recursos dixitais dentro do programa e-Dixgal.

 

SOLICITANTES DE AXUDA PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR ( VALES ).

A partires do día 26 de xuño e ata o 6 de xullo poderán recoller os vales no colexio , en horario de 11:00 a 13:30 . Os vales que non se recollan nestas datas serán entregados en setembro.

As persoas ás que non se conceda a axuda por erros na documentación, terán 10 días para emendar as deficiencias ou presentar a documentación necesaria.

 

PERSOAS BENEFICIARIAS DO FONDO SOLIDARIO ( ALUMNADO DE 3º e 4º )

Publicación da listaxe provisional de solicitudes admitidas e de solicitudes excluídas: 29 de xuño de 2018

As persoas interesadas poderán formular reclamacións ata o día 3 de xullo de 2018 (inclusive).

Publicación das listaxes definitivas: 6 de xullo de 2018.

Entrega dos libros ao alumnado: ao inicio do curso escolar 2018-2019.

 

Tags: Documentos

PARTICIPACIÓN NO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO, AXUDAS PARA LIBROS E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR- 2018/19

22/05/2018 00:29
Europe/Madrid

Desde o día 22 de maio ata o 22 de xuño de 2018 (incluído)  estará aberto o prazo para a  participación no fondo solidario de libros de texto e solicitude de axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar para o curso 2018/ 2019

 

 Esta convocatoria ten tres modalidades:

Participación no fondo solidario de libros de texto: Vai dirixida ao alumnado de 3º e 4º de E. Primaria. Consiste na entrega nunha cantidade de libros de texto segundo o nivel de renda e a dispoñibilidade de libros. As rendas per cápita inferiores a 5.401 euros terán garantida a entrega de 6 libros , as rendas per cápita entre 5.401 e 9.001 euros terán garantida a entrega de 4 libros de texto.

Axuda para a adquisición de libros de texto: Dirixida ao alumnado de 1º e 2º de E.P.

Axudas para material escolar: Para o alumnado de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º de E.P.

 

 As solicitudes poden presentarse utilizando un destes medios:

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR XUNTO COA SOLICITUDE:

  • A solicitude cuberta e asinada polo/a pai, nai, titor/a do/a alumno/a
  • Fotocopia do DNI/NIE dos membros da unidade familiar cando non autoricen a consulta telemática.
  • Fotocopia do libro de familia onde figuren os membros computables da unidade familiar (en caso de non telo, poderase acreditar con: certificado/volante de convivencia, informe dos Servizos Sociais que acredite a situación, sentencia xudicial de separación/ divorcio ou convenio regulador onde conste a custodia do/a menor).
  • Grao de discapacidade dalgún dos membros da unidade (agás que fose emitido pola Xunta de Galicia, que só se presentará no caso de non autorizar a súa verificación).
  • Outra documentación que acredite casos de violencia de xénero, incapacitación xudicial con patria potestade prorrogada/rehabilitada...

 

* A situación familiar e a renda per cápita familiar reflectirá os datos con data a 31 de decembro de 2016.

* Computarán como membros da unidade familiar os/as pais/ nais que teñan a custodia compartida do/a menor e os/as fillos/as menores de idade e/ ou maiores de idade ata os 25 anos que convivan no domicilio familiar.

 

 

 

Máis información: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/25042

 

Tags: Axudas

AVALIACIÓN FINAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

28/05/2018 00:00
Europe/Madrid

Durante os días 29 e 30 de maio aplicaranse no colexio as probas da Avaliación Final de Educación Primaria.

Máis información: Instrucións para o desenvolvemento da avaliación final de educación primaria nos centros docentes para o curso escolar 2017/2018

Tags: Secretaría