Iniciar sesión: Acceso

Contador de visitas

 

contador de visitas

Los alumnos de 4º de Primaria elaboran un video en inglés

Durante estas últimas semanas, los alumnos de 4º de Primaria han estado trabajando en la elaboración del video de "A hungry caterpillar" en el que ponen voz a la historia de una oruga a la que le gustaba mucho la comida que comía, comía y comía hasta que se puso enferma del empacho que tenía

 

 

Día do Libro 2017

Este ano conmemoramos o Día do Libro eleborando un libro moi orixinal repleto de lendas creadas polos nosos alumnos.

 

ADMISIÓN ALUMNADO 2017-18

Listaxes provisionais de admitidos:serán publicadas antes do 25 de abril

Listaxes definitivas de admitidos:serán publicadas antes do 15 de maio

Camiñando entre libros cos nenos de 3º de primaria!

Ó longo desde curso o alumnado de 3º de primaria está a traballar, entre outras, as competencias  lingüística, cultural e artística, de tratamento da información e de aprender a aprender por medio dun proxecto que se adica a reavivar a bilbioteca do centro por medio da confección de libros nos que plasman o froito do traballo diario.

Entre os traballos que realizan podemos atopar un libro de receitas moi orixinal.

Tamén elaboraron un libro adicado ó coñecemento de árbores da nosa contorna.

Uns dos traballos máis destacables é un libro de debuxo que ten como tema a lenda da "Maruxaina", que traballaron como parte do proxecto anual de centro "Lendas Galegas" promovido polo Equipo de Dinamización da Lingua Galega e Equipo de Biblioteca do noso centro. Realizaron un traballo artístico e de investigación que agora gostan de compartir co resto da comunidade educativa.

 

 

Prazas 2017-18

PRAZAS OFERTADAS POR ESTE CENTRO PARA O CURSO 2017-18:

EDUCACIÓN INFANTIL

4º EI: 22+3

5º EI: 19

6º EI: 22

EDUCACIÓN PRIMARIA

1º EP: 24

2º EP: 22

3º EP: 13

4º EP: 23

5º EP: 2

6º EP: 3

O prazo para a presentación de solicitudes de admisión é do 1 ao 20 de marzo. (Na aplicación "admisionalumnado" ou no centro)

XORNADA ÚNICA

NON SE IMPLANTA A XORNADA ÚNICA.

OS RESULTADOS DAS VOTACIÓNS FORON OS SEGUINTES:

Censo de familias: 190

Votos emitidos: 136

Votos a favor: 97

Votos en contra: 37

Votos nulos: 2

Información sobre a xornada única

Votacións venres 24 de febreiro de 9:20 a 20:00h
 

Tríptico informativo sobre a xornada única

Información sobre a xornada única para as familias.

Admisión e matrícula curso 2017-2018

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN E MATRICULACIÓN DO ALUMNADO CURSO 2017 - 2018

 
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicou con data de 1 de febreiro a Orde que regula o procedemento de admisión e matriculación do alumnado  de Educación Infantil, Educación Primaria, ESO e Bacharelato para o curso 2017- 2018
 
 Os alumnos/as que queiran  reservar praza para continuar os seus estudos nun centro adscrito (no noso caso IES "Río Miño"poderán facelo entre o 1 e o 15 de febreiro.
Cubrirán o modelo de solicitude para reserva de praza e entregarano no centro de orixe (CEIP "Laverde Ruíz"). 
 
Se tedes pensado continuar estudos noutro centro distinto ao adscrito teredes que esperar ao prazo de novas admisións.
 
O prazo de admisión e matriculación nun novo centro comezará o 1 de marzo e estenderase ata o día 20 do mesmo mes.
 
Entre as novidades que se introducen na lexislación que desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos para o curso 2017-2018, podemos destacar:

  • A admisión nun centro educativo para o curso 2017-2018, poderá solicitarse a través de Internet, mediante a aplicación "admisionalumnado".
  • As familias poderán cubrir a solicitude na aplicación, marcar os criterios do baremo polo que queiran que se lles valore, chegado o caso, e presentala de forma presencial no centro, ou ben por vía electrónica a través da propia aplicación.
  • O formulario normalizado estará  dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, na aplicación admisionalumnado e tamén será facilitado nos correspondentes centros docentes.
  • A aplicación permite ás familias consultar o estado de tramitación das súas solicitudes en todo momento a través dun código que se xenera ao completar a solicitude que hai que introducir xunto ao DNI.
  • Adáptase o procedemento de admisión e matriculación á normativa actual de servicios de administración electrónica.
  • As familias tamén terán a posibilidade de non aportar documentación algunha á hora de tramitar a admisión no que a documentos elaborados polas Administracións públicas se refire. Autorizando o acceso a Educación, esta se encargará de consultar requisitos ou criterios de baremos como a declaración da renta, o enderezo fiscal, a discapacidade recoñecida pola Xunta ou a condición de familia numerosa. Esta información so se consultará naqueles casos nos que o número de solicitudes de admisión sexa superior ao de prazas ofertadas. 
  • Cando a familia se opoña a que a Administración consulte os datos, deberán acreditar documentalmente e de forma presencial o requisito ou criterio de baremo.ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 
Anexo I: Reserva de praza
 
Anexo II: Documento de solicitude
 
Enlace a aplicación admisionalumnado