Eventos

« Decembro 2020 »
LunMarMérXovVenSábDom
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Admisión

ADMISIÓN 2020-2021

AVISO IMPORTANTE:

INSTRUCIÓNS DO 13 DE MARZO DE 2020, PROVISIONAIS DIRIXIDAS ÁS DIRECCIÓNS DOS CENTROS EDUCATIVOS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO SOBRE A CONCRECIÓN DAS MEDIDAS A ADOPTAR EN RELACIÓN COA PANDEMIA COVID-19 PARA OS VINDEIROS 14 DÍAS NATURAIS CONTADOS DENDE O 16 DE MARZO DE 2020

 

1. PROCESO DE ADMISIÓN

Amplíase provisionalmente o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión que finalizará 1 semana despois do reinicio das clases.

 

Recoméndase a utilización preferente da modalidade telemática para a presentación das solicitudes

 

 

Xa están dispoñibles os formularios en CASTELÁN e en GALEGO. As instruccións para cubrir o formulario podes velas picando AQUÍ.

O vindeiro 1 de marzo comeza o periodo de admisión para o alumnado que comeza o 2º ciclo de infantil ou para aqueles que desexan cambiar de centro.

Na web iremos colgando todas as novidades ao respecto deste proceso.

Podedes pasar a recoller o formulario o mesmo día 2 (xa que o día 1 coincide domingo), descargalo dende a web en canto estea dispoñible ou ben realizar o preceso a través da aplicación admisionalumnado. 

Os alumnos/as que xa están matriculados no centro e que vaian a continuar nel para o vindeiro curso, non teñen que facer nada, xa que teñen garantía de permanencia no centro.

Recordamos que a presentación de solicitudes de admisión debe ser entregada na secretaría do centro xa que é imprescindible darlle rexistro de entrada para posibles futuras reclamacións.

A solicitude  deberá vir asinada por un dos dous proxenitores ou por ambos proxenitores no caso de separación ou divorcio, aportando a resolución xudicial, agás que a patria potestade estea atribuída a un deles.

A solicitude deberá vir acompañada da documentación acreditativa do requisito de idade: Libro de familia ou DNI.

LEXISLACIÓN ADMISIÓN

SORTEO LETRA DESEMPATE

CALENDARIO ADMISIÓN E INFORMACIÓN IMPORTANTE

MAPA ESCOLAR OLEIROS

CRITERIO COMPLEMENTARIO

NOTA INFORMATIVA

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DO CENTRO

PRAZAS VACANTES ESTIMADAS 20/21

LISTADO DEFINITIVO DE ADMISIÓN

Estimadas familias:

As listaxes de admitidos DEFINITIVAS para o curso 20/21 xa están dispoñibles. Este ano, seguindo as  INSTRUCIÓNS DA DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PARA O CURSO ACADÉMICO 2020-2021 a consulta das mesmas só se poderá realizar de forma:

a) Presencial: Única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar. (En secretaría)

b) Non presencial: Única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou certificado dixital da Fábrica Nacional da Moneda e Timbre. 

Santa Cruz, 15 de xuño de 2020

LISTADOS ALUMNADO ADMITIDO CURSO 20/21

Estimadas familias:

As listaxes de admitidos para o curso 20/21 xa están dispoñibles. Este ano, seguindo as  INSTRUCIÓNS DA DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PARA O CURSO ACADÉMICO 2020-2021 a consulta das mesmas só se poderá realizar de forma:

a) Presencial: Única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar. (En secretaría)

b) Non presencial: Única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou certificado dixital da Fábrica Nacional da Moneda e Timbre. 

Seguindo a RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL DO 7 DE MAIO DE 2020 SOBRE O RESTABLECEMENTO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación, hoxe, 27 de maio de 2020.

REAPERTURA PROCESO DE ADMISIÓN

Anuncio reanudación preocedemento admisión

Novo calendario de admisión

Para levar a cabo este proceso coa maior seguridade para todos/as, a solicitude de admisión farase prioritariamente de forma telemática a través da sede electrónica https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

Podedes ver as instruccións para cubrilo correctamente picando AQUÍ. É moi importante para facelo correctamente.

Debedes adxuntar a esta solicitude o DNI de todos os membros da unidade familiar (por si houbera algún erro, poder facer a comprobación), o libro de familia e o padrón. Recordade que a solicitude deberá estar asinada por todas as persoas que autoricen a consulta de datos e polos proxenitores/representante legal. Como soamente é posible asinar dixitalmente o documento por unha persoa, se deberá anexar o escaneo dos documentos asinados polo resto de persoas que aparecen na solicitude e deban asinala.

Unha vez revisada a documentación presentada pola secretaría do centro, de faltar algunha documentación, poñerémonos en contacto co pais/nai ou titor/a legal dos/das solicitantes para intentar subsanar o posible erro.

De forma excepcional, para aquelas familias que non poidan facer a solicitude telemática, a secretaría do centro estará aberta de 09:00 a 14:00 a partir do 11 de maio únicamente para a presentación da solicitude xunto coa documentación necesaria, pero a atención será mediante cita previa para evitar posibles aglomeracións inncesarias. Para a solicitude de cita previa, deberase mandar un email a ceip.isidro.parga@edu.xunta.es ou ben, chamar a partir do luns 11 ao 881.880.802 de 09:00 a 14:00 horas. Só poderá vir unha persoa por alumno/a solicitante e a duración do trámite non poderá superar os 15 minutos, polo que rogamos que veña todo xa cuberto e revisado.

A secretaría só estará aberta para a presentación das solicitudes e a entrega de documentación.

Na entrada do centro haberá a disposición das familias xel desinfectante. É  necesario que cada un traia o seu bolígrafo por si houbera calquer erro na solicitude o poidan cubrir correctamente.

Toda a información en relación ao centro, lexislación, ou normas que regulan este procedemento, están dispoñibles dende o comezo do proceso na web do centro no apartado de secretaría en admisión.

MÁIS INFO SOBRE ADMISIÓN: https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipisidroparga/?q=taxonomy/term/95

ADSCRIPCIÓN ALUMNADO DE 6º AO IES MARÍA CASARES

O CEIP Plurilingüe Isidro Parga Pondal está adscrito ao IES María Casares de Bastiagueiro.

As  familias  poderán  cumprimentar  a  solicitude  de  reserva  de  xeito manual,  como  en  cursos  anteriores  e  devolvelas  ao  Centro (enviarase unha copia a cada alumno/a). Este documento debe ser entregado por un adulto na secretaría do centro de 09:00-13:30h., xa que ten que ter rexistro de entrada.

Este ano, ao igual que o pasado curso,  poden  facer  a  reserva  tamén a través  da  aplicación admisionalumnado  https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado,   no menú:

            Solicitudes - Solicitudes  de  reserva - Crear  solicitude  de  reserva

O  prazo  para  facer  a  reserva  de  praza é  do 1 ao 15 de febreiro.

No caso de querer cursar a ESO noutro IES distinto ao IES María Casares, presentará a solicitude de admisión no Instituto da súa elección, informando por escrito ao noso centro.

A normativa que rixe este procedemento é a seguinte:

Normativa de aplicación

  •  DECRETO 254/2012, de 13 de diciembre, por el que se regula la admisión de alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria y de bachillerato reguladas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

  • ORDEN de 12 de marzo de 2013 por la que se desarrolla el procedimiento para la admisión del alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan enseñanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria y de bachillerato reguladas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

  • ORDEN de 25 de enero de 2017 por la que se modifica la Orden de 12 de marzo de 2013 por la que se desarrolla el procedimiento para la admisión del alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan enseñanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria y de bachillerato reguladas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

 

RESOLUCIÓN DA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN

REUNIDA A COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN DE OLEIROS O DÍA 6 DE XUÑO DE 2019 PUBLICAMOS A RELACIÓN DE ALUMNADO ADMITIDO NOS DISTINTOS CENTROS DO CONCELLO.

 

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMISIÓN

Para poder ver a listaxe definitiva de alumnado do proceso de admsiión do curso 2019/2020 pica AQUÍ.

Recordamos que seguindo a orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admsión do alumnado, a estimación ou desestimación das reclamacións formuladas fronte as listaxes provisionais, entenderase realizada a través das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas."

"Contra a relación definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante á persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa poblicación."

Aproveitamos tamén para recordar que o plazo para matricularse é do 20 ao 30 xuño. Previamente informarase da documentación necesaria para a formulación da matrícula. Ata esa data non hai que facer nada máis.

 

LISTADO DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS PROVISIONALMENTE

Para ver o listado de admitidos e non admitidos PROVISIONAIS de 4º EI pica AQUI

Para ver o resto de admitidos en non admitidos pica AQUÍ

Recordamos que depois da publicación dos listados provisionais hai cinco días hábiles contados A PARTIR DO SEGUINTE DÍA DA PUBLICACIÓN para facer reclamacións.

Para coñecer o desglose por puntos podedes pasar por secretaría en horario de 09:00-14:00h.

O periodo de reclamacións comeza polo tanto o día 24 de abril e remata o 30 deste mesmo mes.

AVISO

AVISO

 

INFORMAMOS A TODOS OS QUE SOLICITARON PRAZA NESTE CENTRO EDUCATIVO PARA O VINDEIRO CURSO 19/20, QUE DESPOIS DE TER RECIBIDO UNHA ALEGACIÓN AO CRITERIO COMPLEMENTARIO DO BAREMO; O CONSELLO ESCOLAR REUNIDO EN CONSELLO EXTRAORDINARIO APROBOU A ELIMINACIÓN DO MEMSO. 

POLO TANTO NINGUÉN LEVARÁ ESE PUNTO DO BAREMO AINDA QUE O TIVERA ALEGADO E CORRECTAMENTE XUSTIFICADO.

INFORMACIÓN XERAL PROCESO DE ADMISIÓN

CALENDARIO PREVISTO PARA O PROCESO ADMISIÓN

POSTOS ESCOLARES OFERTADOS PARA 4º E.I. (VACANTES)

44 prazas.

6 prazas para alumando con necesidades específicas de apoio educativo, no caso de non cubrirse sumaranse ás 44 prazas anteriores.

CADRO DE PRAZAS VACANTES PARA O VINDEIRO CURO 2019-2020 

MAPA ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO

CRITERIO COMPLEMENTARIO PROCESO DE ADMISIÓN

 

SOLICITUDE DE ADMISIÓN

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COA SOLICITUDE DE ADMISIÓN

A solicitude  deberá vir asinada por un dos dous proxenitores ou por ambos proxenitores no caso de separación ou divorcio, aportando a resolución xudicial, agás que a patria potestade estea atribuída a un deles.

A solicitude deberá vir acompañada da documentación acreditativa do requisito de idade: Libro de familia ou DNI.

Soamente se pode presentar unha única solicitude no Centro no que solicite praza en primeiro lugar, no caso de presentar máis dunha solicitude perderá os dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

O alumnado que presente solicitude de admisión noutro centro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

AVISO IMPORTANTE

Novo formulario admisión

FORMULARIO ADMISIÓN CASTELÁN

FORMULARIO ADMISIÓN GALEGO

NOTA INFORMATIVA SOBRE SOLICITUDE DE ADMISIÓN

Horario de secretaría para a entrega de solicitudes:

De luns a venres de 09:00h a 13:50.

SERVIZOS COS QUE CONTA O CENTRO

Servizo de madrugadores. Servizo prestado pola ANPA Bidueiro. A partir das 7:30 da mañá ata as 9:00

Servizo de comedor. Servizo prestado pola ANPA Bidueiro. 

Servizo de actividades extraescolares: Servizo prestado pola ANPA Bidueiro con horario de 16:00h a 18:00h. de luns a venres.

Transporte Escolar: Prestado pola Xunta

ANPA BIDUEIRO

Para poder usar os servizos cos que conta a ANPA BIDUEIRO é preciso ser socios da mesma.

Para acceder á páxina web da ANPA BIDUEIRO picar AQUÍ

Teléfono: 630837219 – 981 648 501

Correo electrónico: info@anpabidueiro.es

Horario de atención na oficina: 

  • Luns e mércores de 09:00 a 10:00
  • Martes a venres de 17:00 a 18:00
Distribuir contido