Cursos dispoñíbeis

Actividades para mejorar la comunicación y la expresión oral.

Aquí encontrarás actividades para trabajar las diferentes dislalias

Pedagogía terapéutica E.P

Pedagogía terapéutica E.I

Religión católica E.I

CURSO DE INGLES BASICO

Actividades de matemáticas

Religión católica E.P

Nesta páxina atoparedes informacións varias e actividades para a clase de 1ºA.

Benvidos á aula virtual de 2º de Primaria (grupo A) para o curso 2020/2021.

Curso para afianzar a numeración do 0 ao 99

  • Unidade e decena
  • Series numéricas ascendente e descendente.
  • Comparación de números,> < 
  • Anterior e posterior
  • Números pares e impares.
  • Operacións: suma e resta.
  • Problemas de aplicación de + e -


Tarefas curso académico 2020-2021 do grupo de alumn@s de 3ºA.

Curso para facilitar a entrega de traballos durante o confinamento

Ciencias sociais 6º E.P

Naturales 6ºE.P

Lengua Castellana 6º E.P

Matemáticas 6º EP


Algúns aspectos do uso de moodle.

Curso para o uso e práctica de ferramentas tecnolóxicas para uso persoal.

Curso de Educación Musical dirixido ao alumnado de 3º de Educación Primaria onde se abordarán contidos relacionados cos instrumentos musicais e a súa clasificación.

Matemáticas primer trimestre.7 temas

el tiempo

monedas

fracciones

medidas de longitud

medidas de capacidad

líneas y ángulos 

polígonos

Benvidos ao curso de 1ºB. Neste curso traballaremos diferentes materiais para o desenvolvemento da lectura-escritura e unhas competencias lectoras no noso alumnado. 

Curso online para mellorar a competencia dixital dos docentes.

CONTIDOS

  • Aula virtual:MOODLE
  • Espazo ABALAR
  • PLATEGA

Curso de inglés para o alumnado de 1º curso de Educación Primaria, exporemos os contidos dalgunha das unidades que se traballan neste curso.

Boas compañeiros e compañeiras;

Neste curso imos coñecer novas ferramentas tecnolóxicas para sacarlle partido ás novas tecnoloxías e motivar ao alumnado na súa aprendizaxe.

 O curso vai dirixido a todo o profesorado que queira aprender a usar as TIC dunha maneira sinxela e motivante.

 Aprenderemos a usar a aula virtual, Moodle, CiscoWebex e outras aplicacións/programas interesantes para a nosa profesión.

Familiarización coa lingua inglesa.

Este curso está pensado para tratar de resolver retos matemáticos a través do xogo.