Cursos dispoñíbeis

Actividades para mejorar la comunicación y la expresión oral.

Aquí encontrarás actividades para trabajar las diferentes dislalias

Pedagogía terapéutica E.P

Pedagogía terapéutica E.I

Religión católica E.I

CURSO DE INGLES BASICO

Actividades de matemáticas

Religión católica E.P

Benvidos á aula virtual de 2º de Primaria (grupo A) para o curso 2020/2021.

Curso para afianzar a numeración do 0 ao 99

  • Unidade e decena
  • Series numéricas ascendente e descendente.
  • Comparación de números,> < 
  • Anterior e posterior
  • Números pares e impares.
  • Operacións: suma e resta.
  • Problemas de aplicación de + e -


Tarefas curso académico 2020-2021 do grupo de alumn@s de 3ºA.

Curso para facilitar a entrega de traballos durante o confinamento

Ciencias sociais 6º E.P

Naturales 6ºE.P

Lengua Castellana 6º E.P

Matemáticas 6º EP


Algúns aspectos do uso de moodle.

Curso para o uso e práctica de ferramentas tecnolóxicas para uso persoal.

Curso de Educación Musical dirixido ao alumnado de 3º de Educación Primaria onde se abordarán contidos relacionados cos instrumentos musicais e a súa clasificación.

Matemáticas primer trimestre.7 temas

el tiempo

monedas

fracciones

medidas de longitud

medidas de capacidad

líneas y ángulos 

polígonos

Benvidos ao curso de 1ºB. Neste curso traballaremos diferentes materiais para o desenvolvemento da lectura-escritura e unhas competencias lectoras no noso alumnado. 

Curso online para mellorar a competencia dixital dos docentes.

CONTIDOS

  • Aula virtual:MOODLE
  • Espazo ABALAR
  • PLATEGA

Curso de inglés para o alumnado de 1º curso de Educación Primaria, exporemos os contidos dalgunha das unidades que se traballan neste curso.

Boas compañeiros e compañeiras;

Neste curso imos coñecer novas ferramentas tecnolóxicas para sacarlle partido ás novas tecnoloxías e motivar ao alumnado na súa aprendizaxe.

 O curso vai dirixido a todo o profesorado que queira aprender a usar as TIC dunha maneira sinxela e motivante.

 Aprenderemos a usar a aula virtual, Moodle, CiscoWebex e outras aplicacións/programas interesantes para a nosa profesión.

Familiarización coa lingua inglesa.

Este curso está pensado para tratar de resolver retos matemáticos a través do xogo.