TRABALLAMOS POR PROXECTOS

         
       
 

Dentro da liña de atención á diversidade comezamos o noso proxecto de formación do profesorado elaborando os distintos perfís competenciais das diferentes áreas. Avaliar ao alumnado non so é facer controis para realizar unha avaliación dos contidos, senón que temos que ter en conta as distintas competencias que abranguen o noso currículo: competencia social e cívica, aprender a aprender, sentido de iniciativa e estíritu emprendedor, competencia matemática, ciencia e tecnoloxía, competencia linguística, competencia dixital e conciencia e expresións culturais.

Acceso aos distintos perfís competenciais e ás plantillas de avaliación

 
 

Seguindo o noso proxecto de Biblioteca, para avaliar estas competencias traballamos nos distintos cursos cun pequeno proxecto do que resultaría a elaboración dun produto social relevante: o noso libro "Ferroleando polo noso mare". Cada aula realizou un capítulo deste libro.

ESTAS SON AS DISTINTAS PROGRAMACIÓNS DOS PROXECTOS

 
   
  Os castros Oficios do mar Peixes e mariscos  
   
  Os crustáceos en Ferrolterra A lagoa de Doniños Sucesos históricos na costa ferrolá  
     

Powered by Drupal - Design by artinet