Saltar navegación.


Presentación   |   Horarios   |   Oferta educativa   |   Secretaría   |   Contacto

Secretaría

ADMISIÓN DE ALUMNADO 2024-2025

NORMATIVA REGULADORA DO PROCESO DE ADMISIÓN: 

DECRETO 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro e que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio de educación. 

CALENDARIO:

 

 


 

 

 

CENTRO DE ADSCRICIÓN DO CEIP PLURILINGÜE DE CENTIEIRAS: CPI A Xunqueira

ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO: Concello de Fene 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS QUE OFRECE O CENTRO: 

 • Transporte escolar
 • Comedor xestionado pola ANPA 
 • Servizo de madrugadores xestionado pola ANPA
 • Actividades extraescolares xestionadas pola ANPA

INFORMACIÓN A TER EN CONTA: 

 • Todo o alumnado poderá presentar a súa solicitude de admisión pedindo ata 6 centros por orde de preferencia. Esta solicitude de admisión dirixirase ao centro solicitado en primeiro lugar ou poderase realizar a través da SEDE ELECTRÓNICA (ED550B).
 • Na solicitude de admisión a persoa poderá obtar, de ser o caso, expresamente por un posto reservado a alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 
 • Despois de presentar unha solicitude de admisión para renunciar deberá facerse expresamente indicándoo na casilla correspondente da nova solicitude.
 • A existencia dunha solicitude de admisión en prazo e sen renunciar expresamente á anterior poderá ser causa de pérdida do dereito a participar no procedemento.
 • A solicitude de reserva ou de admisión é única para cada alumno e alumna e terá caracter vinculante. A súa presentación implica que son certos os datos indicados nela.
 • A admisión e matriculación nun centro docente implicará respectar o seu proxecto educativo. 
 • Poderase consultar a información relativa ao proceso de matrícula(estado de tramitación, previsión de postos...) na aplicación admisión alumnado. (https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado)

RECOLLIDA DE DOCUMENTACIÓN PARA O PROCESO DE ADMISIÓN

Vos deixamos o horario para a recollida da documentación para o proceso de admisión para o vindeiro curso 2024-2025. Os prazos son do 1 ao 20 de marzo.

Publicada a listaxe definitiva do Fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar 2023-2024

Bo día:

Está publicada a listaxe definitiva do fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar para o ano 2023-2024 que se pode consultar na entrada do centro ou a través da aplicación FondoLibros.

Os lotes de libros de texto e os cheques de material e libros entregaranse na secretaría do centro a partir do 4 de setembro de 2023. Recordamos que o caderno de lingua inglesa dos niveis 1º, 2º, 3º e 4º de educación primaria non está incluido nos lotes de libros polo que debe mercarse, e pode ser pagado co cheque de material escolar.

Grazas e bo verán!

Listaxe provisional fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar

Xa están publicados na aplicación Fondo Libros e na entrada do centro as listaxes provisionais de perdoas admitidas no fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar. A reclamación poderá realizarse no centro de 9:00 a 10:00 na secretaría do centro ou a través da aplicación nos dous días seguintes á publicación das listaxes.

Matrícula de novo alumnado para o curso 2023-2024

Do 20 ao 30 de xuño está aberto o periodo de matriculación para o alumnado admitido no curso 2023-2024. Secretaría estará aberta de 9:00 a 10:00 de luns a venres para que as familias poidan entregar a seguinte documentación:

 • Documentación anexa cuberta e asinada polos titores/as legais
 • Dúas fotos tamaño carnet do alumno/a
 • Informe médico de vacinación
 • Fotocopia do libro de familia 
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria do alumno/a
 • Certificado de empadroamento

 

Instrucións conxuntas ao respecto das recomendacións xerais para a xestión da Covid-19 no ámbito educativo no curso 2022-2023

Adxuntamos as instrucións conxuntas ao respecto das recomendacións xerais para a xestión da Covid-19 no ámbito educativo no curso 2022-2023. Pregamos a súa atenta lectura.

Circular persoas usuarias transporte escolar curso 2022-2023

Estimadas persoas usuarias de transporte escolar:

 

Debido ás recentes modificacións nas rutas de transporte escolar e á INSTRUCIÓN CONXUNTA 1/2022, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES E DA DIRECCIÓN XERAL DE MOBILIDADE DA CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE, SOBRE A XESTIÓN DO SERVIZO DE TRANSPORTE DE ESCOLARES NO CURSO ESCOLAR 2022-2023 informamos do seguinte:

Considerarase usuario con dereito a transporte escolar gratuíto o alumnado cuxo domicilio se encontre fóra do núcleo urbano no que radique o centro escolar e, en calquera caso, a unha distancia deste superior a 2 km, calculada utilizando o itinerario máis directo, sen desvíos e rodeos innecesarios

Para manter a condición de usuaria/o con dereito, é necesario que se faga un uso continuado do transporte escolar, entendido este como o uso repetitivo del en días fixos da totalidade das semanas do curso 2022-2023

As irregularidades ou deficiencias que se observen cada día, de ser o caso, na execución do servizo, deberán ser comunicadas polas direccións dos centros aos Servizos Provinciais de Apoio aos Servizos Educativos da correspondente Xefatura Territorial coa maior exactitude e con carácter urxente, con indicación do número de contrato no caso de servizos de uso especial, e do código de expedición no dos servizos integrados, indicando as circunstancias que concorran e achegando os medios probatorios de que dispoñan. Tamén deberán ser comunicadas con carácter urxente as incidencias non contractuais, como accidentes, manobras non permitidas, etc.

Sen prexuízo do disposto no apartado 1 desta Instrución, ante a eventualidade de que haxa vehículos que conten con prazas vacantes nas rutas de transporte escolar xestionadas pola Consellería de Educación, e co obxectivo de optimizar os recursos dispoñibles, poderase autorizar o uso do servizo aos colectivos seguintes

1º. Ao alumnado de ensino obrigatorio, FP Básica e segundo ciclo de ensino infantil cuxo domicilio estea situado a unha distancia, calculada utilizando o itinerario máis directo, sen desvíos e rodeos innecesarios, do centro escolar inferior a 2 km e superior a 1 km en zona urbanizada e 500 m en zona non urbanizada. Se ben este alumnado non ostenta a condición de usuario con dereito a transporte escolar, pode excepcionalmente usar o servizo, sempre que concorran os seguintes requisitos:  

 • Que existan prazas vacantes  
 • Que non comporte a modificación das rutas  
 • Que non supoña a creación de novas paradas  
 • Que non incremente a duración do traxecto  
 • Que non precise a incorporación de acompañante

 

Paradas lexítimas da liña ED 150920 / Gándara - Estanco:

 

Nº Parada

Nome 

Lonxitude

Latitude

0

CEIP Plurilingüe de Centieiras

-8.1707

47.4707

1

Estanco

-8.1579

43.4726

2

Casa da Cultura (Sartego 11)

-8.1658

43.4770

3

Sartego

-8.1611

43.4807

4

Rabadeña

-8.1486

43.4874

5

Doro

-8.1528

43.4762

6

Sillobre - O Souto

-8.1440

43.4761

7

Camiño Estrada Couzada

-8.1479

43.4805

8

Buio

-8.1404

43.4772

9

Gándara

-8.1360

43.4712

 

 

As paradas "Concello" e "Correos" respectivamente, foron denegadas polo servizo de transporte da Xefatura Territorial da Coruña por non cumplir as condicións anteriormente mencionadas.

 

Polo tanto, aquelas persoas usuarias que viven a menos de 2km do centro e que subían/baixaban nas paradas Concello e Correos perden a súa condición de usuarias do transporte escolar. As persoas que subían en San Ros, teñen a posibilidade de subir na parada Estanco, a cal queda a 450m. As persoas interesadas en utilizar calqueira das paradas anteriormente mencionadas deben comunicar ao centro a súa intención de facer uso desta parada ou calquera outra antes do 8 de setembro mediante o impreso adxunto mais abaixo.

 

Grazas pola vosa comprensión. Atentamente,

 

Iria González Grande

Directora CEIP Plurilingüe de Centieiras

 

Listaxe de material curso 2022-2023

A continuación deixamos adxunta a listaxe de material escolar necesario para o curso 2022-2023.

Publicada a listaxe provisional de fondolibros e vales de material escolar

A día de hoxe publicáronse as listaxes provisionais de axudas de fondolibros e material escolar das que se poderá facer alegacións nos seguintes dous días lectivos. Poden consultarse na web de https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/ coa chave365 ou de maneira presencial no taboleiro do centro.

Distribuir contido