Consello escolar

CONSELLO ESCOLAR

 

PRESIDENTE:     

Rita Lamas Álvarez

XEFA DE ESTUDOS:    

Eva Martínez Baltar

REPRESENTANTE CONCELLO:  

Jesús Fernández Fernández

REPRESENTANTE DO PERSOAL NON DOCENTE: 

Enma Bermúdez Cociña

REPRESENTANTE DA ANPA: 

Susana Quintela Díaz

REPRESENTANTES DOS PAIS/NAIS:

Rosario Gómez Rodríguez

Antonia Prieto Losada

Carolina Docampo Soto

Verónica Rodríguez González

REPRESENTANTES DO PROFESORADO:

Mª Rosa Blanco Cao

Julia Elvira Calvo Varela

Francisco Gil Calvo

Cristina Freán Lamela

Virginia Jiménez Jiménez

SECRETARIA:

Marta Pérez Lage

 

Distribuir contido