Organigrama

Organigrama

 

ORGANOS DE GOBERNO

DIRECTORA: Rita Lamas Álvarez

XEFA DE ESTUDOS: Eva Martínez Baltar

SECRETARIA: Marta Pérez Lage

 

CLAUSTRO DE PROFESORES (18 membros)

NOVE TITORÍAS:

4º , 5º e 6º de infantil

1º, 2º, 3º, 4º 5º e 6º de primaria

NOVE ESPECIALISTAS:

Educación Física

Lingua estranxeira (inglés)

Educación Musical

Relixión

Apoio a Infantil

Pedagoxía Terapéutica 

Audición e Linguaxe

Orientación

 

CONSELLO ESCOLAR (15 membros)

Presidente

Xefa de Estudos

Secretaria

5 representantes dos profesores/as

4 representantes dos pais/nais

1 representante da ANPA

1 representante do persoal non docente

1 representante municipal.

 

PERSOAL NON DOCENTE

COIDADORA

CONSERXE

PERSOAL DE LIMPEZA

ANPA: Asociación de nais e pais

 
Distribuir contido