Benvida

Benvidos á web do CEIP de CELEIRO

Celeiro-Viveiro (LUGO)

 

Distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria

Publicación dos criterios e procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, ESO e educación especial en centros públicos e concertados no curso 2020/21

Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21 (código de procedemento ED330E).

Alumnado destinatario:


O alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial que, de acordo coa Orde do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2020/21:
    1. Fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar.
   2. Non fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar por diferentes circunstancias, pero:
   a) Pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.
   b) Estea matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia ou teña unha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda da unidade familiar.

 

Presentación de solicitudes:


1. Deberán presentar solicitude os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado que non presentou solicitude de material escolar en tempo e forma ou resultou excluída.
No caso de alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, presentará a solicitude a persoa titular da dirección do centro de menores ou a persoa coa que conviva en acollemento familiar.
2. A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2020/21; se están admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros.
3. As solicitudes deberán presentarse presencialmente no centro docente onde estea matriculado o alumno utilizando o formulario normalizado (anexo I)
Este formulario de solicitude (anexo I) tamén estará dispoñible no centro docente.
A documentación será entregada con solicitude de cita previa (982870951)

PLAN DE ADAPTACIÓN DO CEIP DE CELEIRO

 

Comeza un novo curso cunhas características moi especiais

 

No seguinte enlace poden atopar o Plan de adaptación do centro onde informamos das principais adaptacións do noso centro para poder garantir, na medida do posible, a seguridade de toda a comunidade educativa.

 

Esperamos a cooperación de toda a comunidade educativa respectando o máximo posible todas estas adaptacións, sobre todo no relativo á puntualidade nos horarios de entradas e saídas, así como dos accesos ao centro.

Para calquera consulta ou aclaración poden poñerse en contacto por correo electrónico: ceip.celeiro@edu.xunta.es

ou nos teléfonos: 982870951 (secretaría), 982870953 (dirección)

 

 PREME NO  ENLACE

PLAN DE ADAPTACIÓN DO CEIP DE CELEIRO

 

PLAN DE ACOLLIDA DO CEIP de CELEIRO

 

PREME NESTE ENLACE PARA LER TODO O PLAN DE ACOLLIDA DO CENTRO

RESUMO DO PLAN DE ACOLLIDA

PREME NA IMAXE

 
 
 

                                                                                                                                    

 
Distribuir contido