HORARIOS DE DIRECCIÓN, XEFATURA DE ESTUDOS E SECRETARÍA

  LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
9:00- 9:50

DIRECCIÓN

XEFATURA ESTUDOS

SECRETARÍA

XEFATURA ESTUDOS

SECRETARÍA

DIRECCIÓN

SECRETARÍA

XEFATURA ESTUDOS

SECRETARIA

DIRECCIÓN

SECRETARÍA

9:50-

10:40

       

DIRECCIÓN

 

10:40-

11:30

  DIRECCIÓN

XEFATURA

ESTUDOS

DIRECCIÓN  

12:20-

13:10

         

13:10-

14:00

  XEFATURA ESTUDOS     XEFATURA ESTUDOS