Skip to Content

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR CURSO 2016/2017

Estimadas Familias:

Como se vos comunicou anteriormente, a Xunta de Galicia ven de publicar unha resolución para levar a cabo a renovación dos membros do Consello Escolar.

Recordarvos que o Consello Escolar ten como funcións fundamentais as de elaborar, aprobar e supervisar todas as actividades que se realizan no centro e no noso caso debe estar formado polos seguintes membros:

                      ◦ A directora do centro.

                      ◦ Dous representantes dos pais/nais/titores/as legais dos alumnos/as, un dos cales será proposto pola ANPA.

                      ◦ Dous mestres/as.

                                         ◦ Un/unha representante do Concello de Cerdido, proposto por eles.

Á fin de aclarar un tanto a organización deste proceso, informar dos seguintes puntos:

- Este ano debemos elixir un representante dos pais/nais/titores/as legais dos alumnos/as e dous representantes dos mestres/as.

-       - O prazo para que a ANPA e o Concello designen un representante será ata o Luns 14 de Novembro.

-      -  O Luns 28 de Novembro os mestres/as elixirán ós seus representantes.

-      -  O Martes 29 de Novembro os pais/nais/titores/as legais elixirán ó seu representante.

-     -   O Mércores 30 de Novembro proclamaranse oficialmente os membros que formarán parte do Consello Escolar.             

Dadas estas circunstancias concretas, necesítase quedesde hoxe, e ata o vindeiro Venres 11 de Novembro, todo aquel que así o considere, presente oficialmente a súa candidatura para formar parte do Consello Escolar, e para o cal dispoñedes no centro dun documento que debedes cubrir ó respecto. Igualmente, e no mesmo prazo, podedes facer as reclamacións oportunas ó censo que permanecerá exposto no taboleiro de anuncios do centro durante o proceso electoral.

 De calquera maneira, as posibles dúbidas que vos podan xurdir, non dubidedes en comunicalas, xa que a Directora do centro estará á vosa disposición.

Cerdido, 4 de Novembro de 2016.

A Xunta Electoral.

                     blog | by Dr. Radut