Novas

REPRESENTANTES DE NAIS E PAIS NO CONSELLO ESCOLAR

Unha vez realizadas as votacións para elixir os representantes de nais e pais que pasan a formar parte do Consello escolar deste centro, a Xunta electoral na súa reunión do 23 de novembro declara como representantes que pasan a formar parte deste órgano a:

 

Dª Otilia Güimil Vigo

D. Rubén Plaza Lavandeira.

 

En Bertamiráns, 24 de novembro de 2021

 

A Presidenta da Xunta Electoral

 

Mª Isabel Abelleira Bardanca

AXUDAS PARA MASCARILLAS CURSO 21_22

A Consellería de Educación vai repartir mascarillas entre o alumnado matriculado en primaria. Vanas recibir directamente o alumnado beneficiario das axudas de material escolar. O alumnado que non solicitou a axuda de material escolar tendo dereito a ela pode entregar unha solicitude no colexio desde o 15 de novembro ata o 26 de novembro en horario de secretaría.

Alumnado destinatario:

 1. Alumnado beneficiario da axuda para adquirir material escolar neste curso (NON TEN QUE PRESENTAR SOLICITUDE)
 2. Alumnado que non foi beneficiario (por distintas razóns) e pertence a unha familia con renda per cápita igual ou inferior a 6.000 € (PRESENTAR SOLICITUDE)
 3. Alumnado matriculado en Educación Especial, baixo tutela ou garda da Xunta de Galicia, ou teña unha discapacidade igual ou superior ao 65% (PRESENTAR SOLICITUDE)

Poden consultar a documentación desta axuda nos seguintes enlaces:

MODELO PARA A PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS NAIS/PAIS AO CONSELLO ESCOLAR

prazo de presentación de candidaturas será do 04 ao 11 de Novembro (ámbolos dous inclusive) e debe entregar Vde. a súa solicitude na secretaría do centro, en horario de 9:15 h a 13:30 h.; o luns 8 poderanse presentar tamén en horario de tarde de 16:30 h a 18:30h.; ou remitila por correo electrónico:ceip.a.maia@edu.xunta.gal 

Material escolar na aula

Estimadas nais, pais, familias,

Queremos comunicarvos que por acordo unánime do claustro de profesorado, na sesión ordinaria celebrada o luns 25 de outubro, despois de analizada a evolución positiva da situación sanitaria derivada da COVID19, tomamos a decisión de relaxar unha das medidas adoptadas a principio de curso relacionada co material escolar das vosas fillas e fillos.

A decisión é que a partir do vindeiro martes 2 de novembro de 2021 o alumnado poderá deixar o material escolar na aula, no propio pupitre ou noutro lugar diferenciado, como casilleiros ou mobles. O alumnado gardará o seu material de xeito diferenciado para evitar o contacto co resto dos/as compañeiros/as. Resulta recomendable que cada alumno/a teña o seu material gardado en contedores propios como estoxos ou semellantes e na medida do posible todo rotulado co seu nome. Nas perchas o material ou roupa colocárase do xeito mais individualizado posible.

Aínda así, cando se use material susceptible de ser compartido lembraráselle ao alumnado a necesidade e importancia da hixiene de mans antes e despois de usar o material.

SAMAÍN E MAGOSTO

Estimadas familias,

con motivo da conmemoración do Samaín e do Magosto, e enmarcadas na “nova normalidade, desde o centro temos previstas as seguintes actividades:

 1. Exposición de cabazas nos corredores dos dous edificios, do 25 ao 29 de outubro. Subiranse fotografías á web para que as poidades ver nas casas.
 2. Contacontos virtual con Charo Pita, o venres 29 de outubro.
 3. Obradoiro de xogos tradicionais do Magosto, o venres 12 de novembro. Todas as actividades realizaranse en espazos exteriores cubertos e realízanse respectando os protocolos e medidas de seguridade e hixiene establecidas.

Lamentándoo moito, nesta ocasión os vosos fillos e fillas non poderán vir disfrazados, nin maquillados; a razón fundamental é por motivos hixiénico – sanitarios, xa que, si ben é certo  que a situación está estable en canto á COVID 19 e  non hai contaxios no centro; somos conscientes de que unha situación festiva poder facer que vire a situación.

Queremos que entendades o difícil que resulta que nenas e nenos que pasan cinco horas xuntos non queiran probarse os complementos que poida traer outra/o compañeira/o, e que perrucas, sombreiros, e outros complementos non acaben polo chan e pasando por varias mans.

Ademais, tede en conta  que unha porcentaxe  do noso alumnado está padecendo xa  os efectos dos cambios de temperatura tan drásticos que temos estes días (frío intenso polas mañás e temperaturas propias do verán a media mañá), polo que teñen moito moco e flemas e isto, xunto con mascarillas e maquillaxes, non é boa mestura. Sabemos tamén que está irrompendo con forza un virus causante de gastroenterites, polo que todo nos indica que tomemos o camiño da prudencia e da prevención e polo tanto, disfraces, complementos, vestimentas, adobíos varios, maquillaxes, … de momento non.

Sabemos que podedes entender a nosa postura de prudencia e por suposto que  na procura desa ansiada “nova normalidade” nos vemos limitados para seguir celebrando as conmemoracións como en cursos pre pandemia.

Grazas pola vosa comprensión e colaboración.

EQUIPO COVID DO CENTRO

679462703 Isabel (Coordinadora Equipo COVID)

689672822 Marisú ( COVID Educación Infantil)

628272570 Maite ( COVID Educación Primaria)

REUNIÓNS DE INICIO DE CURSO

As reunións de inicio de curso faranse de xeito telemático a través da plataforma Webex

  

 • 5º e 6º de Educación infantil: luns 20 de setembro ás 16:30h.
 • 1º A – B – C de Educación primaria: luns 13 de setembro ás 17:00h
 • 2º A e B de  Educación primaria: luns 13 de setembro ás 17:00h. 2º C Martes 14 ás 16:30h.
 • 3º A – B – C de Educación primaria: mércores  15 de setembro ás 20:00h.
 • 4º A – B – C – D  de Educación primaria: luns 13 de setembro ás 17:00h.
 • 5º A – B – C de Educación primaria: luns 20 de setembro ás 19:00h.
 • 6º A – B – C de Educación primaria: luns 20 de setembro ás 17:00h.

IMPORTANTE: HORARIOS E PARADAS DOS AUTOBUSES CURSO 21_22

O horario das paradas sempre é  aproximado. Deben estar 10 minutos antes nas paradas.

Os horarios a ter en conta son os de saída da parada inicial, as seguintes poderán sufrir pequenas variacións dependendo do tráfico. Deben cubrir e asinar a autorización que figura a continuación e entregarlla á acompañante do autobús xa o primeiro día que usen o transporte.

 

 

BUS Nº 1

Saída de Igrexa -  Covas ás 8:38h

Lombao: 8:40

Ventosa:8:41

Aldea Nova: 08:45h.

Porto: 08:50h

 

BUS Nº 2

Saída Paseo Fluvial : 08:43h.

Centro Médico: 8:48h

 

BUS Nº 3

Saída de Cortes: 08:30h.

Tarroeira:08:37h. Condomiña: 08:38h

Praza da Maía: 08:45h

 

BUS Nº 4

Pedregal: 08:45h. Chavián (Panadería Xallas): 08:50h

 

BUS Nº 5

Praza da Maía:08:40h

Panadería Xallas: 08:45h

 

BUS Nº 6

Centro Médico: 08:45h

Praza de Maía:8:50 h.

 

BUS Nº 7

Avenida Rosalía Castro, 34 (Supermercado): 8:40h

A  Madalena: 8:44h.

 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓNS

Autorización para educación infantil e 1º, 2º, 3º e 4º de educación primaria.

Autorización para 5º e 6º de educación primaria.

 

NORMATIVA SOBRE ACOMPAÑANTES NO TRANSPORTE

Todos os autobuses levan Acompañante Escolar. 

MANUAL DE SEGURIDADE VIARIA E BOAS PRÁCTICAS PARA PERSOAS USUARIAS DO TRANSPORTE DE ESCOLARES 

 

PROTOCOLO DE HÁBITOS SEGUROS 

 

RECOMENDACIÓNS CONCRETAS

 

No caso do alumnado, a guía inclúe 22 accións de como deben actuar os menores para ir ata a parada e subir ao autobús, durante o traxecto e tamén ao baixar do mesmo. Especifícase, por exemplo, que deben chegar uns 5 minutos antes, que non deben camiñar nunca por diante ou por detrás do autobús ou que deben ir sempre sentados co cinto de seguridade.

 

Para os familiares, o documento especifica un total de 7 normas para velar pola seguridade dos seus fillos, entre as que destacan a de avisar con antelación se non se usa o servizo ou levar pezas de visibilidade reflectora se se desprazan andando.

 

En relación aos acompañantes, a guía recolle 13 accións concretas, entre as que destacan o coñecemento preciso do roteiro e do alumnado que cada día sobe e baixa ao autobús. Tamén se apela á responsabilidade de entregar os escolares ao familiar ou persoa autorizada, tanto no colexio como na parada e, no caso de non estar presente, facerse cargo do escolar.

 

No que se refire aos usuarios do transporte, indícanse 5 deberes, entre eles, o de ocupar as prazas que designe o persoal acompañante e cumprir as mesmas normas que as demais persoas usuarias.

 

Para o caso dos condutores, o protocolo sinala 2 normas de obrigado cumprimento, que son respectar todas as normas de tráfico e seguridade viaria e revisar que todos os dispositivos funcionen correctamente e que os carteis  avisadores estean á vista.

AGRUPAMENTOS DE ALUMNADO

Estimadas nais, pais, familias

Como xa saben, por protección de datos non podemos publicar as listas de alumnado para este curso que iniciamos mañán.

Si desexan saber en que grupo está a súa filla ou o seu fillo, poden chamar ao 881866006 (Lourdes) ou ao 881866001 (Vicente)

Powered by Drupal - Design by artinet