LISTAXES DEFINITIVOS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS PARA O CURSO 2020-2021

No taboleiro de anuncios do centro están expostas as listaxes de admitidos e non admitidos para o próximo curso 2020-2021.

Estas listas tamén poden ser consultadas na secretaría do centro.

Contra esta resolución poderase formular recurso de alzada diante da Xefatura Territorial no prazo dun mes.

O periodo de formalización de matrícula para o novo alumnado será do 1 ao 10 de xullo.