PEXEGOS EN CONSERVA

Os PEXEGOS do horto escolar  foron apañados polo alumnado de 5º de primaria e, tras probar algúns, os que sobraron quedaron para poñelos en conserva.

Esta actividade foi dirixida e preparada por Sara Martínez Gallego quen coordina o proxecto de Voz Natura do noso centro escolar.