Cursos dispoñíbeis

Preténdese a introdución das TIC nas aulas ABALAR, que o profesorado coñeza como funciona a aula Abalar, coñeza e utilice o software libre, manexe os recursos didácticos que xa están no servidor ou que se atopan na Internet, cree cursos con Moodle, coñeza e utilice o EDI e que elabore recursos didácticos utilizando diversas ferramentas, ... 

Religión Católica

Relixión Católica