Organigrama

Equipos

 EQUIPOS DE CICLO:  


Educación Infantil: 


 - Paula Díaz Gato


-  Lucía Domínguez Noriega.


 - Patricia Rodríguez Rama  


- Amparo Souto Gómez ( coordinadora) 


 1º ciclo de Educación Primaria:  


- Nieves Chouciño Pouso


- Elvira Isabel Costa Cobas 


-  Carmen Andrade Calvo


- María Teresa Fuciños Castro ( coordinadora)


2º ciclo de Educación Primaria  


- Alba Ramudo Maseda.


- Ana María de Ángeles  Fernández Ladra. 


- Mª Pilar Cañadas Gento( coordinadora)


- Juan Carlos Díaz Peña  


 3º ciclo de Educación Primaria  


- María Cristina Alonso Regueira


- María Luisa Suárez Rodríguez. 


- Gemma Martínez Fariñas (coordinadora)       


- Jesús Manuel Pena Núñez


Comisión de Coordinación Pedagóxica: 


Gemma Martínez Fariñas.


- Nieves Chouciño Pouso .


Juan Carlos Díaz Peña


- Mª Teresa Fuciños Castro.


- Paula Díaz Gato.


- Lucía Domínguez Noriega.


- Ana María de los Ángeles Fernández Ladra.


- Pilar Cañadas Gento.    


- María Amparo Souto Gómez


Equipo de  dinamización da Lingua galega:


-  Lucía Domínguez Noriega (coordinadora) 


- Nieves Chouciño Pouso  


- Pilar Cañadas Gento


- Gemma Martínez Fariñas 


- Alejandro López Guerra.


Equipo de actividades complementarias-extraescolares:  


 Carmen Andrade Calvo ( coordinadora). Resto do profesorado implicado na organización das  actividades. 


Equipo TICS:


Paula Díaz Gato ( coordinadora)


-Mª Amparo Souto Gómez


-Nieves Chouciño Pouso.


- Juan Carlos Díaz Peña.


-Jesús Manuel Pena Núñez   


Equipo de dinamización da Convivencia:


- Patricia Rodríguez Rama.


-Teresa Fuciños Castro


- Elvira Isabel Costa Cobas


- Alba Ramudo Maseda( coordinadora)


- Gemma Martínez Fariñas


- -Equipo da Biblioteca e Proxecto Lector: 


-Marisa Suárez Rodríguez


- María Cristina Alonso Regueira


-Ana María de los Ángeles Fernández Ladra ( coordinadora) 


- Lucía Domínguez Noriega.


-Mª Pilar Cañadas Gento


 


 


 


 


 


 


   


 


 


 


 


 


 

Claustro de mestres

CLAUSTRO DE MESTRES/AS 

  

 EQUIPO DIRECTIVO DO CENTRO:

 DIRECTORA: Manuela Becerra Castro.

XEFA DE ESTUDOS: Nerea Álvarez Ferro.

SECRETARIA: Elvira Isabel Costa Cobas.

   

TITORES:

 •  Rosana Méndez Vázquez. (4º E.I).
 •  Laura Pallares Fernández. (5º E.I).
 •  Adriana de Francisco Mallo. (6º E.I).
 •  Natalia Veiga Barreiro.(Apoio E.I).
 •  María Soledad Nieto Mallo.(1º E.P).
 •  Elvira Isabel Costa Cobas. (2º E.P).
 •  Carmen Rama Varela.(3 E.P).
 •  Manuela Becerra Castro. (4ºA E.P).
 •  Lucía Rego Neira.(4ºB E.P).
 •  Mª Carmen Regueira Varela . (5º E.P).
 •  Tania Miras Puente. (6º E.P).

 

 

 ESPECIALISTAS:

 • María José Bertoa Aldao. (Lingua Estranxeira: inglés).
 • Jesús Manuel Pena Núñez. (Educación Física).
 • Nerea Álvarez Ferro. (Educación Musical).
 • Mª Jesús Rodríguez Bello. (Relixión Católica).

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

 • Iria Quintana Castro. (Pedagoxía Terapéutica).
 • Miguel Caínzos Justo. (Audición e Linguaxe)
 • Mª José Mato Blanco. (Orientadora).

Consello Escolar

O Consello Escolar do centro está constituido polas seguintes persoas:

 • Presidente: Juan Carlos Díaz Peña.
 • Xefa de estudos: Nieves Chouciño Pouso.
 • Secretaria: Gemma Martínez Fariñas.

  

 • Representantes dos mestres/as:

      * Patricia Rodríguez Rama.

      * Elvira Costa Cobas.

      * Teresa Fuciños Castro.

      * María Amparo Souto Gómez.

      *Lucía Domínguez Noriega .

 • Representantes dos pais/nais dos alumnos/as:

      * Carlos Sánchez Torres .

      * María Monserrat Cambón Fidalgo.

 • Representante da Asociación de pais/nais de alumnos/as: 

     *  Do José Bustelo Tarrío.

 • Representante do persoal de administración e servizos:

     * Alejandro López Guerra.

 • Representante do Concello:

     * Xosé Manuel Guillín

 

 

   

Distribuir contido