LISTAXE DEFINITIVA DE FONDO DE LIBROS E DE EXCLUÍDOS

  LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO DE PRIMARIA

CON DEREITO A FONDO DE LIBROS

CEIP de Abelendo (Moaña - Pontevedra) 

 

Curso: 3º Educación primaria 

Apelidos e nome do alumno

 

Libros que recibe do fondo

 

ÁLVAREZ DURÁN, MAURO

 

9780230477735 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467885743 (Matemáticas)

9788468222011 (Ciencias Sociais)

9788468234588 (Ciencias da Natureza)

9788468314693 (Lingua castelá e literatura)

9788498544206 (Lingua galega e literatura)

 

GONZÁLEZ PENA, AINHOA

 

9780230477735 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467885743 (Matemáticas)

9788468222011 (Ciencias Sociais)

9788468234588 (Ciencias da Natureza)

9788468314693 (Lingua castelá e literatura)

9788498544206 (Lingua galega e literatura)

 

 

RAMALLO PAZÓ, LUCAS

 

 

 

9780230477735 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467885743 (Matemáticas)

9788468222011 (Ciencias Sociais)

9788468234588 (Ciencias da Natureza)

9788468314693 (Lingua castelá e literatura)

9788498544206 (Lingua galega e literatura)

 

 

RIOBÓ RÍOS, IVÁN

 

 

 

9780230477735 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467885743 (Matemáticas)

9788468222011 (Ciencias Sociais)

9788468234588 (Ciencias da Natureza)

9788468314693 (Lingua castelá e literatura)

9788498544206 (Lingua galega e literatura)

 

 

 

VILLAR SOTO, ASIER

 

 

9780230477735 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467885743 (Matemáticas)

9788468222011 (Ciencias Sociais)

9788468234588 (Ciencias da Natureza)

9788468314693 (Lingua castelá e literatura)

9788498544206 (Lingua galega e literatura)

 

 

 Curso: 4º Educación primaria 

Apelidos e nome do alumno

 

Libros que recibe do fondo

 

 

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, ABEL

 

 

9780230477742 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467877816 (Matemáticas)

9788468320601 (Lingua castelá e literatura)

9788498545265 (Lingua galega e literatura)

 

 

AREAL JUNCAL, MARKUS

 

 

9780230477742 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467877816 (Matemáticas)

9788468228433 (Ciencias da Natureza)

9788468228983 (Ciencias Sociais)

9788468320601 (Lingua castelá e literatura)

9788498545265 (Lingua galega e literatura)

 

 

BARCIA CHAPELA, AIRAS

 

 

9780230477742 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467877816 (Matemáticas)

9788468228433 (Ciencias da Natureza)

9788468228983 (Ciencias Sociais)

9788468320601 (Lingua castelá e literatura)

9788498545265 (Lingua galega e literatura)

 

 

BARRERA CEBALLOS, ELIZABETH

 

 

9780230477742 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467877816 (Matemáticas)

9788468228433 (Ciencias da Natureza)

9788468228983 (Ciencias Sociais)

9788468320601 (Lingua castelá e literatura)

9788498545265 (Lingua galega e literatura)

 

 

BERENGUA CASÁS, NAIARA

 

 

9780230477742 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467877816 (Matemáticas)

9788468228433 (Ciencias da Natureza)

9788468228983 (Ciencias Sociais)

9788468320601 (Lingua castelá e literatura)

9788498545265 (Lingua galega e literatura)

 

 

BLANCO CORDEIRO, MANUEL

 

 

9780230477742 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467877816 (Matemáticas)

9788468228433 (Ciencias da Natureza)

9788468228983 (Ciencias Sociais)

9788468320601 (Lingua castelá e literatura)

9788498545265 (Lingua galega e literatura)

 

 

BUELA CHAPELA, CELIA

 

 

9780230477742 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467877816 (Matemáticas)

9788468228433 (Ciencias da Natureza)

9788468228983 (Ciencias Sociais)

9788468320601 (Lingua castelá e literatura)

9788498545265 (Lingua galega e literatura)

 

 

COSTAS BERNÁRDEZ, HUGO

 

 

9780230477742 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467877816 (Matemáticas)

9788468228433 (Ciencias da Natureza)

9788468228983 (Ciencias Sociais)

9788468320601 (Lingua castelá e literatura)

9788498545265 (Lingua galega e literatura)

 

 

FREIRE LEMNITZ, ADRIÁN FABIÁN

 

 

9780230477742 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467877816 (Matemáticas)

9788468228433 (Ciencias da Natureza)

9788468228983 (Ciencias Sociais)

9788468320601 (Lingua castelá e literatura)

9788498545265 (Lingua galega e literatura)

 

 

MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, LUCAS

 

 

9780230477742 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467877816 (Matemáticas)

9788468320601 (Lingua castelá e literatura)

9788498545265 (Lingua galega e literatura)

 

 

 

RIVAS PORTELA, DIEGO

 

 

9780230477742 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467877816 (Matemáticas)

9788468228433 (Ciencias da Natureza)

9788468228983 (Ciencias Sociais)

9788468320601 (Lingua castelá e literatura)

9788498545265 (Lingua galega e literatura)

 

 

SOAGE ROSALES, LAURA

 

 

9780230477742 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467877816 (Matemáticas)

9788468228433 (Ciencias da Natureza)

9788468228983 (Ciencias Sociais)

9788468320601 (Lingua castelá e literatura)

9788498545265 (Lingua galega e literatura)

 

 

VEGA ROSALES, IVONNE

 

 

9780230477742 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467877816 (Matemáticas)

9788468320601 (Lingua castelá e literatura)

9788498545265 (Lingua galega e literatura)

 

 Curso: 5º Educación primaria 

Apelidos e nome do alumno

 

Libros que recibe do fondo

 

 

CARBALLO GARCÍA, HUGO

 

 

 

9780230477759 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467886580 (Lingua galega e literatura)

9788468010571 (Lingua castelá e literatura)

9788468214696 (Matemáticas)

9788468215433 (Ciencias Sociais)

9788468234595 (Ciencias da Natureza)

 

 

 

COSTA COUSO, AARÓN

 

 

9780230477759 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467886580 (Lingua galega e literatura)

9788468010571 (Lingua castelá e literatura)

9788468214696 (Matemáticas)

9788468215433 (Ciencias Sociais)

9788468234595 (Ciencias da Natureza)

 

 

 

COSTAS ÁLVAREZ, NAIHARA

 

 

9780230477759 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467886580 (Lingua galega e literatura)

9788468010571 (Lingua castelá e literatura)

9788468214696 (Matemáticas)

9788468215433 (Ciencias Sociais)

9788468234595 (Ciencias da Natureza)

 

 

 

DEL RÍO GONZÁLEZ, RAÚL

 

 

9780230477759 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467886580 (Lingua galega e literatura)

9788468010571 (Lingua castelá e literatura)

9788468214696 (Matemáticas)

9788468215433 (Ciencias Sociais)

9788468234595 (Ciencias da Natureza)

 

 

 

FERREIRA TRIGO, SELINA

 

 

9780230477759 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467886580 (Lingua galega e literatura)

9788468010571 (Lingua castelá e literatura)

9788468214696 (Matemáticas)

9788468215433 (Ciencias Sociais)

9788468234595 (Ciencias da Natureza)

 

 

 

FERVENZA RODRÍGUEZ, KEVIN

 

 

9780230477759 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467886580 (Lingua galega e literatura)

9788468010571 (Lingua castelá e literatura)

9788468214696 (Matemáticas)

9788468215433 (Ciencias Sociais)

9788468234595 (Ciencias da Natureza)

 

 

 

PENA SANTOMÉ, AARÓN

 

 

9780230477759 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467886580 (Lingua galega e literatura)

9788468010571 (Lingua castelá e literatura)

9788468214696 (Matemáticas)

9788468215433 (Ciencias Sociais)

9788468234595 (Ciencias da Natureza)

 

 

PIÑEIRO GARCÍA, BREIXO

 

 

9780230477759 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467886580 (Lingua galega e literatura)

9788468010571 (Lingua castelá e literatura)

9788468214696 (Matemáticas)

9788468215433 (Ciencias Sociais)

9788468234595 (Ciencias da Natureza)

 

 Curso: 6º Educación primaria 

Apelidos e nome do alumno

 

Libros que recibe do fondo

 

 

CALVAR RODRÍGUEZ, DANIEL

 

 

9780230477766 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467835113 (Lingua galega e literatura)

9788468015118 (Ciencias da Natureza)

9788468031712 (Lingua castelá e literatura)

9788468215549 (Matemáticas)

9788468228525 (Ciencias Sociais)

 

 

 

CORDEIRO COUCE, DIEGO

 

 

9780230477766 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467835113 (Lingua galega e literatura)

9788468015118 (Ciencias da Natureza)

9788468031712 (Lingua castelá e literatura)

 

 

 

CORES ANTEPAZO, INÉS

 

 

9780230477766 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467835113 (Lingua galega e literatura)

9788468015118 (Ciencias da Natureza)

9788468031712 (Lingua castelá e literatura)

9788468215549 (Matemáticas)

9788468228525 (Ciencias Sociais)

 

 

 

GONZÁLEZ PALMÁS, CYNTHIA

 

 

9780230477766 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467835113 (Lingua galega e literatura)

9788468015118 (Ciencias da Natureza)

9788468031712 (Lingua castelá e literatura)

9788468215549 (Matemáticas)

9788468228525 (Ciencias Sociais)

 

 

 

LORENZO CARBALLO, JOEL

 

 

9780230477766 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467835113 (Lingua galega e literatura)

9788468015118 (Ciencias da Natureza)

9788468031712 (Lingua castelá e literatura)

9788468215549 (Matemáticas)

9788468228525 (Ciencias Sociais)

 

 

MARTÍN GARCÍA, MARÍA

 

 

9780230477766 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467835113 (Lingua galega e literatura)

9788468015118 (Ciencias da Natureza)

9788468031712 (Lingua castelá e literatura)

 

 

MARTÍNEZ PIÑEIRO, DANIEL

 

 

9780230477766 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467835113 (Lingua galega e literatura)

9788468015118 (Ciencias da Natureza)

9788468031712 (Lingua castelá e literatura)

9788468215549 (Matemáticas)

9788468228525 (Ciencias Sociais)

 

 

PARADA SANTOMÉ, MARIO

 

 

9780230477766 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467835113 (Lingua galega e literatura)

9788468015118 (Ciencias da Natureza)

9788468031712 (Lingua castelá e literatura)

9788468215549 (Matemáticas)

9788468228525 (Ciencias Sociais)

 

 

PAZ COUSO, IKER

 

 

9780230477766 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467835113 (Lingua galega e literatura)

9788468015118 (Ciencias da Natureza)

9788468031712 (Lingua castelá e literatura)

9788468215549 (Matemáticas)

9788468228525 (Ciencias Sociais)

 

 

PÉREZ MARTÍNEZ, IRIA

 

 

9780230477766 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467835113 (Lingua galega e literatura)

9788468015118 (Ciencias da Natureza)

9788468031712 (Lingua castelá e literatura)

 

 

PÉREZ MARTÍNEZ, SERGIO

 

 

9780230477766 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467835113 (Lingua galega e literatura)

9788468015118 (Ciencias da Natureza)

9788468031712 (Lingua castelá e literatura)

 

 

RIAL SANTOMÉ, LAYLA

 

 

9780230477766 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467835113 (Lingua galega e literatura)

9788468015118 (Ciencias da Natureza)

9788468031712 (Lingua castelá e literatura)

9788468215549 (Matemáticas)

9788468228525 (Ciencias Sociais)

 

 

SANTOMÉ SIERRA, BRAIS

 

 

9780230477766 (Lingua Estranxeira - Inglés)

9788467835113 (Lingua galega e literatura)

9788468015118 (Ciencias da Natureza)

9788468031712 (Lingua castelá e literatura)

9788468215549 (Matemáticas)

9788468228525 (Ciencias Sociais)

 

 

 

LISTAXE DE EXCLUÍDOS DE FONTO DE LIBROS

DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CEIP de Abelendo (Moaña - Pontevedra)

 

 Curso: 3º Educación primaria

 

Apelidos e nome do alumno

 

Causa de exclusión

 

FONSECA SOTELO, CRISTIAN

 

Falta documentación

 

 Curso: 4º Educación primaria 

 

Apelidos e nome do alumno

 

Causa de exclusión

 

CORDEIRO GONZÁLEZ, ANDREA

 

Falta documentación

 

                                                                             Moaña, 17 de xullo de 2017

 

A DIRECCIÓN CEIP ABELENDO

VALES DE MATERIAL E LIBROS

ALUMNOS/AS  DE PRIMEIRO E SEGUNDO DE PRIMARIA

QUE LLES CONCEDERON VALES DE LIBROS E MATERIAL

 

PRIMEIRO DE PRIMARIA

 

NOME

VALES DE MATERIAL

VALES DE LIBROS

CANCELAS CHAPELA, DARÍO

1

1

CARBALLO GARCÍA, LÍA

1

1

DEL RÍO GAYO, ÁNGELA

1

-

FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, ÁNGEL

1

1

FERVENZA RODRÍGUEZ, MICHELLE

1

1

GONZÁLEZ SOUSA, ÁLVARO

1

1

MARTÍN GARCÍA, ALBA

1

-

PACHECO ALONSO, IKER

1

-

PENA GABARRES, NICOLÁS

1

1

PENA SANTOMÉ, IVÁN

1

1

PINALES GÓMEZ, SCARLET NATALIA

1

1

SERRANO PÉREZ, MARÍA

1

-

 

SEGUNDO DE PRIMARIA

 

NOME

VALES MATERIAL

VALE LIBROS

ÁLVAREZ COSTA, SANTIAGO

1

1

ÁLVAREZ FERRAL, SAMUEL

1

1

BERENGUA CASÁS, BRAIS

1

1

DA VILA ALFONSO, MARA

1

1

IGLESIAS GESTIDO, XOEL

1

1

PENA LUCIO, XIANA

1

1

RIOBÓ PRADO, NICOLÁS

1

1

RODRÍGUEZ MOLANES, OLIVER JESÚS

1

1

 

ALUMNOS/AS  DE TERCEIRO, CUARTO, QUINTO  E SEXTO DE PRIMARIA

QUE LLES CONCEDERON VALES  MATERIAL

 

TERCEIRO DE PRIMARIA

 

NOME

ÁLVAREZ DURÁN, MAURO

GONZÁLEZ PENA, AINHOA

RAMALLO PAZÓ, LUCAS

RIOBÓ RÍOS, IVÁN

VILLAR SOTO, ASIER

 

CUARTO DE PRIMARIA

 

NOME

AREAL JUNCAL, MARKUS

BARCIA CHAPELA, AIRAS

BARRERA CEBALLOS, ELIZABETH

BERENGUA CASÁS, NAIARA

BLANCO CORDEIRO, MANUEL

BUELA CHAPELA, CELIA

COSTAS BERNÁRDEZ, HUGO

FREIRE LEMNITZ, ADRIÁN FABIÁN

SOAGE ROSALES, LAURA

RIVAS PORTELA, DIEGO

 

QUINTO DE PRIMARIA

 

NOME

CARBALLO GARCÍA, HUGO

COSTA COUSO, AARÓN

COSTAS ÁLVAREZ, NAIHARA

DEL RÍO GONZÁLEZ, RAÚL

FERREIRA TRIGO, SELINA

FERVENZA RODRÍGEZ, KEVIN

PENA SANTOME, AARÓN

PIÑEIRO GARCÍA, BREIXO

 

SEXTO DE PRIMARIA

 

NOME

BARRERA CEBALLOS, HAIDY

CALVAR RODRÍGUEZ, DANIEL

CORES ANTEPAZO, INÉS

GONZÁLEZ PÁLMAS, CYNTHIA

LORENZO CARBALLO, JOEL

MARTÍNEZ PIÑEIRO, DANIEL

PARADA SANTOMÉ, MARIO

PAZ COUSO, IKER

RIAL SANTOMÉ, LAYLA

SANTOMÉ SIERRA, BRAIS

 

Todos aqueles que solicitaron vales de material e vales de libros (no caso de primeiro e segundo de primaria) que non aparezan na listaxe, están excluídos.

 

 

Abelendo, 13 de xullo de 2017

A dirección CEIP Abelendo

FESTIVAL FIN CURSO 2016-2017

O pasado venres 23 de Xuño tivo lugar no noso centro o Festival Fin de Curso 2016-2017. Aqui tedes os vídeos coas distintas actuacións. Desde o centro desexámosvos unhas felices vacacións. Vémonos en Setembro!!

       Infantil, 1º e 2º de Primaria                          3 anos

                            4 anos                                                        5 anos

                 3º e 4º de Primaria                                   5º e 6º de Primaria

             Baile extraescolares            Graduación 6º Infantil e Primaria

  

Vídeo graduación 6º Primaria

LISTAXE LIBROS DE TEXTO CURSO 2017-2018

En arquivo adxunto incluímos a listaxe de libros de texto para o ano 2017-2018

 

Distribuir contido

     

Eventos

« Agosto 2017 »
LunMarMérXovVenSábDom
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

O blog da biblioteca

O blog de infantil

O blog de 1º e 2º de Primaria

O BLOGUE DE PRIMEIRO CICLO

O blog de 3º e 4º de Primaria

O blog de 5º e 6º de Primaria

Arts and Crafts blog