Neste segundo ano de andaina do PFFPB de Xardinaría e Viveirismo, ...

26/06/2017 10:43
Europe/Madrid

 

Xardinaría e Viveirismo

Xardinaría e Viveirismo Xardinaría e Viveirismo Xardinaría e Viveirismo Xardinaría e Viveirismo Xardinaría e Viveirismo Xardinaría e Viveirismo

Neste segundo ano de andaina do PFFPB de Xardinaría e Viveirismo asentamos as bases para que o traballo do alumnado se vise reflectido na mellora do entorno do centro, e consecuentemente no día a día do trascorrer das persoas que nel traballan e viven…

Para que así fose, partimos da idea de irlle dando cor aos espazos verdes… un pouco de amarelo, un pouco de branco, un pouco de violeta…

E non so cor, senon que tamén arumes novos… a mel, a azucre, a calquera cousa que a imaxinación poida deixarnos levar…

E así, tras un curso percorrido, un paso máis se deu nesta andaina… e o centro amosa cor, arume e incluso sabores!

Concierto de Rock Fin de Curso / CEE María Mariño - A Coruña

19/06/2017 13:38
Europe/Madrid

Concierto de Rock en el CEE María Mariño

Unha actividade de Estimulación Multisensorial

14/06/2017 10:09
Europe/Madrid

No patio do colexio pasamos un bo momento desfrutando de múltiples experiencias sensoriais a través dos pés e ao aire libre. Con estas actividades procuramos que os alumnos/as que acoden a estimulación sexan conscientes da súa contorna, e perciban o máximo de sensacións posibles. Todo isto foi posible grazas á colaboración dos titores e das coidadoras/es do centro. 

UNHA ACTIVIDADE DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL UNHA ACTIVIDADE DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL UNHA ACTIVIDADE DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL UNHA ACTIVIDADE DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL UNHA ACTIVIDADE DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL UNHA ACTIVIDADE DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL UNHA ACTIVIDADE DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL UNHA ACTIVIDADE DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL UNHA ACTIVIDADE DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL UNHA ACTIVIDADE DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL UNHA ACTIVIDADE DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL UNHA ACTIVIDADE DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL UNHA ACTIVIDADE DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL UNHA ACTIVIDADE DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL UNHA ACTIVIDADE DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL

Calendario escolar Galicia, Curso 2017-18

12/06/2017 11:34
Europe/Madrid
 • Calendario escolar Galicia, Curso 2017-18

 • Do 12 de Setembro de 2017 ao 23 de xuño de 2017
 • Este es el inicio de la temporada escolar para los alumnos de Infantil, Primaria e  Educación Especial.
  No caso de los alumnos de ESO, Bachillerato y FP empezará o 15 de Septiembre.
 • Festivos curso escolar 2017/18

 • 12 de outubro de 2017
 • 31 de outubro de 2017
 • 1 de Novembro de 2017
 • 6 de Decembro de 2017
 • 8 de Decembro de 2017
 • 1 de Maio de 2017
 • 17 de Maio de 2017
 • Vacacións escolares Nadal

 • Do 22 de Decembro de 2017 ao 6 de xaneiro de 2017
 • Vacacións escolares Entroido

 • 27 e 28 de Febreiro e 1 de Marzo de 2018
 • Vacacións escolares Semana Santa

 • Do 10 ao 17 de Abril de 2018

         

O noso Centro está situado no barrio de As Xubias, no Concello de A Coruña, a beira da Ría do Burgo e preto do Hospital de Oza e do Hospital Mateno Infantil.
O Centro está integrado dentro das instalacións do "Centro de Atención a Persoas Discapacitadas"


 

         

12 unidades de Pedagoxía Terapéutica

3 Unidades de Audición e Linguaxe

1 Unidade de Educación Musical

1 Unidade de Educación Física

 

A oferta educativa é de carácter gratuito por ser un Centro Público. Oferta tamén os servicios complementarios de transporte, comedor e obradoiros, ...

- Ensinanza Básica Obrigatoria

- Etapa de Transición a Vida Adulta con Programas Formativos de Formación Profesional Básica de: Hostalaría, Reprografía e Xardiaría e Viveirismo

Hostalaría e turismo Cociña e restauración

Que se aprende a facer?
Realizar con autonomía as operacións básicas de preparación e conservación de elaboracións culinarias sinxelas no ámbito da produción en cociña, así como as operacións de preparación e presentación de alimentos e bebidas en establecementos de restauración e catering, asistindo nos procesos de servizo e atención á clientela, seguindo os protocolos de calidade establecidos, cumprindo as normas de hixiene, prevención de riscos laborais e protección ambiental, con responsabilidade e iniciativa persoal, e comunicándose oralmente e por escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.

En que ámbitos se traballa?
Actividades por conta allea en pequenas, medianas e grandes empresas do sector da hostalaría, en establecementos de restauración, bares e cafetarías, en tendas especializadas en comidas preparadas e en empresas dedicadas ao almacenamento, o envasamento e a distribución de produtos alimenticios. Tamén poden traballar por conta propia en pequenos establecementos dos subsectores de hotelaría e restauración tradicional, moderna ou colectiva.

Que ocupacións desempeñan?
Axudante ou auxiliar de cociña; axudante de economato de unidades de produción e servizo de alimentos e bebidas; auxiliar ou axudante de camareiro/a en sala; auxiliar ou axudante de camareiro/a en bar-cafetaría; auxiliar ou axudante de barman; auxiliar ou axudante de cociña en establecementos onde a oferta estea composta por elaboracións sinxelas e rápidas (tapas, pratos combinados, etc.); axudante de economato de unidades de produción e servizo de alimentos e bebidas.

Que se aprende a facer?
Realizar traballos de reprografía e operacións básicas de apoio á produción, a manipulación e a finalización de produtos gráficos, con autonomía, responsabilidade e iniciativa persoal, operando coa calidade indicada, cumprindo as normas ambientais e de seguridade e hixiene no traballo vixentes, e comunicándose oralmente e por escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.

En que ámbitos se traballa?
Actividades por conta allea en departamentos de preimpresión, impresión, encadernación, manipulacións e transformacións en pequenas, medianas ou grandes industrias gráficas con niveis organizativos e tecnolóxicos moi diversos. Ademais, poden exercer a súa actividade por conta propia en pequenas empresas de reprografía, ou por conta allea en empresas de artes gráficas, de multiservizos gráficos e de comunicación gráfica e visual, así como en departamentos específicos de reprografía de calquera tipo de organización. Intégrase xeralmente nun equipo de traballo, onde desempeña as súas funcións seguindo instrucións recibidas e baixo a supervisión directa dunha persoa responsable.

 

Que ocupacións desempeñan?
Operario/a de reprografía; operario/a de acabamentos de reprografía; auxiliar técnico/a de máquinas e equipamentos de produción gráfica; auxiliar de taller en industrias gráficas; axudante de máquinas e equipamentos de produción gráfica; auxiliar de máquinas e equipamentos de produción gráfica; operario/a de manipulacións de papel, cartón e outros materiais; operario/a de oficios auxiliares de papel, cartón e outros materiais; manipulador/ora de produtos de xigantografía; peón da industria gráfica.

Que se aprende a facer?
Elaborar composicións con flores e plantas e realizar operacións auxiliares en cultivos, en produción de planta en invernadoiros ou en centros de xardinaría, colaborando na preparación do terreo e na implantación e o mantemento de xardíns, parques e zonas verdes, operando coa calidade indicada, cumprindo as normas de prevención de riscos laborais e protección ambiental correspondentes, e comunicándose oralmente e por escrito en linguas galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.

En que ámbitos se traballa?
Traballos auxiliares na elaboración de composicións con flores e plantas en empresas dedicadas á ornamentación floral e/ou decoración de espazos e eventos. Tamén desenvolven a súa actividade profesional na área de produción e/ou na área de ambiente en grandes, medianas e pequenas empresas, tanto públicas como privadas, dedicadas ao cultivo agrícola, á produción de plantas e á instalación e o mantemento de xardíns e zonas verdes.

Están, ademais, capacitadas para realizar tratamentos praguicidas de nivel básico, segundo a actividade regulada pola normativa correspondente.

Que ocupacións desempeñan?
Peón agrícola; peón agropecuario; peón en horticultura; peón en fruticultura; peón en cultivos herbáceos; peón en cultivos de flor cortada; peón de xardinaría; peón de viveiro; peón de centros de xardinaría; peón de campos deportivos; peón de floraría; auxiliar de floraría; auxiliar de almacén de flores.

Actividades, Talleres e realizacións extraescolares

Podemos chegar a pensar que, logo de todas as horas que pasan os nenos en clase, unha hora máis de reforzo escolar podería non ser produtiva, polo cansazo acumulado no día.

No contexto extraescolar, estas actividades adquiren unha nova perspectiva: o xeito de traballar vólvese máis agradable, amena e participativa que no horario escolar, e o neno ve atendidas as súas necesidades concretas de forma máis personalizada, dándose conta de todos os seus logros nun ambiente máis entretido.

-Adquirir aprendizaxes novos

-Empregar as novas tecnoloxías
-Obter unha visión positiva nos novos retos
-Realizar actividades prácticas que sirvan para adquirir habilidades básicas
-Aprender técnicas para poder estar relaxados e distendidos no tempo de lecer
-Consolidar os contidos académicas

Distribuir contido