Relación de centros seleccionados para a realización de plans de autoavaliación e mellora da calidade da educación en centros educativos para o curso escolar 2011/2012

Mar, 25/10/2011 - 14:59

Xúntase a Orde do 25 de outubro de 2011 pola que se publica a relación de centros seleccionados para a realización de plans de autoavaliación e mellora da calidade da educación en centros educativos para o curso escolar 2011-2012, convocados pola Orde do 13 de maio de 2011.