Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolución do 10 de setembro de 2012, pola que se fai pública a autorización da nova relación de seccións bilingües no curso 2012/13 en centros sostidos con fondos públicos de ensino non universitario

Ven, 05/10/2012 - 10:00

Xúntase a Resolución do 10 de setembro de 2012, da Dirección Xeral de  Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se  fai pública a autorización da nova relación de seccións bilingües no  curso 2012/13 en centros sostidos con fondos públicos de ensino non  universitario