Anuncio do 14 de agosto de 2012, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo no corpo de mestres de Taller de Artes Plásticas e Deseño, especialidade Dourado e Policromía (596604)

Ven, 24/08/2012 - 08:47

Xúntase o Anuncio do 14 de agosto de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo no corpo de mestres de Taller de Artes Plásticas e Deseño, especialidade Dourado e Policromía (596604).