Publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo no corpo de mestres de taller de artes plásticas e deseño, especialidade dourado e policromía

Mar, 14/08/2012 - 14:15

Xúntase o Anuncio do 14 de agosto de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo no corpo de mestres de taller de artes plásticas e deseño, especialidade dourado e policromía (596604).