Título node Learning object

Resolución provisional, do 17 de xullo de 2012, pola que se autorizan novas seccións bilingües para o curso 2012-13
Mar, 17/07/2012 - 14:33

Xúntase a Resolución provisional do 17 de xullo de 2012, pola que se autorizan novas seccións bilingües para o curso 2012-13.
-    Ábrese un prazo de 10 días naturais de alegacións e subsanación de documentación.

Menús Learning object node R