Adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación

Mar, 10/04/2012 - 08:00

Xúntase a Resolución do 3 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola  que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas  de xefatura do departamento de orientación, convocado pola Orde do 21 de  novembro de 2011 (DOG do 29), así como a Listaxe da adxudicación definitiva de Orientacion 2011/2012