Relación provisional de persoas admitidas e excluídas, de puntuacións provisorias e de adxudicación provisional correspondente ao concurso específico de méritos de prazas sometidas a convenio ou a programas específicos

Xov, 04/07/2024 - 12:43

Xúntase a Resolución do 4 de xullo de 2024 da Comisión de Selección pola que se aproban e se fan públicas a relación provisional de persoas admitidas e excluídas, as puntuacións provisorias e a adxudicación provisional correspondente ao concurso específico de méritos para prover postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería, convocado mediante a Orde do 21 de maio de 2024 (DOG n.º 106, do 3 de xuño)

O persoal concursante poderá presentar reclamación á resolución provisional ou renuncia á participación obrigatoriamente por medios electrónicos mediante os trámites activados para estes efectos no procedemento normalizado ED013C no prazo comprendido entre o día 5 de xullo ata o 11 de xullo de 2024, ambos incluídos.

  • Para formular reclamacións deberá elixir o trámite “Alegacións” da solicitude de participación ED013C presentada na sede electrónica (lembre: o trámite debe realizarse na última solicitude presentada en sede electrónica neste procedemento).

Unha vez cuberto, debe asinar e presentar no rexistro electrónico a súa reclamación premendo no botón “Asinar e enviar”. A súa reclamación estará correctamente presentada cando poida descargarse tanto a reclamación como o recibo de presentación desta.

  • Para formular renuncia deberá elixir o trámite “Renuncia” da solicitude de participación ED013C presentada na sede electrónica (lembre: o trámite debe realizarse na última solicitude presentada en sede electrónica neste procedemento).

Unha vez cuberto, debe asinar e presentar no rexistro electrónico a súa renuncia premendo no botón “Asinar e enviar”. A súa renuncia estará correctamente presentada cando poida descargarse tanto a renuncia como o recibo de presentación desta.

 

Menú Advertisement

Comisións de servizo

Sen términos