Orde pola que se modifica a Orde pola que se convocan as axudas dirixidas a escolas de música públicas e escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro, curso 2023/24

Ven, 21/06/2024 - 13:02

Achégase a Orde do 18 de xuño de 2024, pola que se modifica a Orde pola que se convocan as axudas dirixidas a escolas de música públicas e escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro no curso 2023/24.