Resolución do 10 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se convocan probas e se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño en Galicia 2024/25

Lun, 22/04/2024 - 12:28

Xúntase a Resolución do 10 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se convocan probas e se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado nas ensinanzas profesionais de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2024/25.

  • O prazo de inscrición para as persoas aspirantes que soliciten realizar a proba que substitúe o requisito académico de titulación, comprende desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata o día 10 de xuño.
  • A inscrición para as persoas aspirantes que cumpran co requisito de titulación, comprende desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata o día 21 de xuño.