Convocatoria de axudas de mobilidade para o alumnado das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2023/24 en países do programa comunitario Erasmus+

Mér, 10/01/2024 - 16:11

Orde do 15 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas de mobilidade, complementarias ás achegadas pola Unión Europea, para o alumnado das universidades públicas do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2023/24 en países que teñen a condición de países do programa no programa comunitario Erasmus+ (código de procedemento ED417A).

  • O prazo de presentación será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación.