Resolución definitiva pola que se fai pública a relación de centros con Contratos-Programa Innova (CPinnova) seleccionados e non seleccionados, para o curso 2023/2024

Mar, 21/11/2023 - 09:15
i

Resolución definitiva pola que se fai pública a relación de centros con Contratos-Programa Innova (CPInnova) seleccionados e non seleccionados, conforme o disposto no apartado 13 da Resolución do 22 de xuño de 2023, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se regulan os Contratos-Programa Innova (CPInnova) para fomentar a innovación educativa nos centros docentes públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades para o curso 2023/24.