Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas artísticas superiores de Deseño para o curso 2023/24

Xov, 20/04/2023 - 10:05

Xúntase a Resolución do 4 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas artísticas superiores de Deseño para o curso 2023/24.

  • O prazo de presentación de solicitudes comprenderá desde o día seguinte ao da publicación desta resolución ata o 22 de maio. As persoas aspirantes que non se acollan a realizar a proba que substitúe o requisito de titulación de bacharelato poderán presentar solicitude ata o 26 de xuño.

PDF icon Resolución do 4 de abril de 2023 (DOG)PDF icon Resolución do 24 de abril de 2023: Composición do tribunal (DOG)PDF icon Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas: proba que substitúe o requisito de titulación de bacharelatoPDF icon Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas: proba que substitúe o requisito de titulación de bacharelatoPDF icon Cualificacións provisionais da proba que substitúe o requisito de titulación de bacharelatoPDF icon Cualificacións definitivas da proba que substitúe o requisito de titulación de bacharelatoPDF icon Resolución do 14 de xuño de 2023 de acceso ás ensinanzas artísticas superiores de Deseño no curso 23/24PDF icon Listaxe provisional de persoas inscritas: aspirantes que non se acollan a realizar proba que substitúe requisito de bacharelatoPDF icon Listaxe provisional de persoas inscritas admitidas e excluídas: itinerario desagregado Xoiaría e complementosPDF icon Listaxe definitiva de persoas inscritas: aspirantes que non se acollan a realizar proba que substitúe requisito de bacharelatoPDF icon Listaxe definitiva de persoas inscritas admitidas e excluídas: itinerario desagregado Xoiaría e complementosPDF icon Corrección de erros. Listaxe definitiva de persoas inscritas admitidas e excluídas: itinerario desagregado XoiaríaPDF icon Cualificacións definitivas para a proba de acceso ás ensinanzas artísticas superiores de deseño. Especialidade produtoPDF icon Cualificacións definitivas para a realización da proba de acceso ás ensinanzas artísticas superiores de deseñoPDF icon Adxudicación especialidade Deseño de produto. Itinerario xoiaría e complementosPDF icon Listaxe de alumnado admitidoPDF icon Corrección de erros: Listaxe de alumnado admitidoPDF icon 2ª asignación de prazas de alumnado admitido