Instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas artísticas superiores de Conservación e restauración de bens culturais para o curso 2023/24

Xov, 20/04/2023 - 09:57

Xúntase a Resolución do 4 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado nas ensinanzas artísticas superiores de Conservación e Restauración de Bens Culturais para o curso 2023/24.

  • O prazo de presentación de solicitudes comprenderá desde o día seguinte ao da publicación desta resolución ata o 22 de maio. As persoas aspirantes que non se acollan a realizar a proba que substitúe o requisito de titulación de bacharelato poderán presentar solicitude ata o 26 de xuño.