Resolución das bolsas do programa Retorna Mocidade FP 2022-2023

Lun, 26/12/2022 - 10:15

Xúntase a Orde do 16 de decembro de 2022 pola que se publica a resolución pola que se resolven as bolsas do programa Retorna Mocidade establecidas na Orde do 4 de agosto de 2022.