Resolución definitiva dos centros seleccionados do Premio Boas Prácticas de Educación Inclusiva 2022 para os centros docentes públicos durante o curso escolar 2021-2022

Mar, 20/12/2022 - 11:00

Xúntase a Resolución definitiva pola que se fai pública a relación de centros premiados conforme ao establecido no apartado 8 da Resolución do 29 de xuño de 2022 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se convoca o Premio Boas Prácticas de Educación Inclusiva 2022 para os centros docentes públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2021/22.