Convocatoria dun procedemento para a cobertura de interinidades e substitucións en diversas especialidades dos corpos de profesorado de escolas oficiais de idiomas e profesorado de música e artes escénicas (592 e 594)

Mér, 30/11/2022 - 09:03

Publícase a resolución do 28 de novembro de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se convoca un procedemento para a elaboración das listas de interinidades e substitucións para impartir docencia nas especialidades de Árabe (592002), Italiano (592012) e Xaponés (592013), do corpo de profesorado de escolas oficiais de idiomas, e das especialidades de Acordeón (594401), Arpa (594402), Clave (594405), Contrabaixo (594406), Frauta de bico (594411), Instrumentos de corda pulsada do renacemento e do barroco (594417), Viola da gamba (594432), Danza clásica (594436), Danza contemporánea (594437) e Caracterización e indumentaria (594442) do corpo de profesorado de música e artes escénicas (código de procedemento ED003A).

Prazo de presentación de solicitudes: desde o xoves día 1 de decembro ata o venres día 9 de decembro, ambos incluídos.

Como cubrir a solicitude de inscrición:

1º. Deben acceder á Sede electrónica a través da seguinte ligazón: https://sede.xunta.gal/portada e cubrir o formulario de solicitude do procedemento ED003A que estará dispoñible MAÑÁ xoves día 1 de decembro de 2022.

2º. Premer na icona “Tramitar en liña”
Lémbrase que para a realización dos trámites electrónicos debe posuír calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola Sede electrónica da Xunta de Galicia (base terceira da resolución de convocatoria).

3º. Siga os pasos indicados: cubrir datos, anexar a documentación requirida, asinar e presentar no rexistro e obter recibo.

4º. Lembre que deberá anexar coa solicitude e a restante documetación establecida na resolución, a xustificación do pagamento das taxas polo que deberá ter realizado o seu pagamento antes de presentar a solicitude na sede.

 

Non se admitirá ningunha solicitude que non sexa tramitada mediante o procedemento ED003A.