Resolución do 7 de novembro de 2022, pola que se establece o Plan xeral da inspección educativa para o curso 2022/23

Ven, 18/11/2022 - 10:06

Publícase a Resolución do 7 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se establece o Plan xeral da inspección educativa para o curso 2022/23.