XVII Premios á excelencia musical Mans Futuro 2022

Xov, 03/11/2022 - 15:03

Premios convocados ao abeiro do "Convenio entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, e a Fundación Paideia Galiza para a colaboración educativa nas ensinanzas profesionais e superiores de música", do 7 de xullo de 2022.