Convocado o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2022/23 entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores, catedráticos, PES, FP, EOI, mestres,... que non teñan destino definitivo, interinos, substitutos...

Lun, 20/06/2022 - 09:43

Resolución do 7 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2022/23 entre o persoal docente pertencente aos corpos de inspectores de educación, catedráticos e profesores de ensino secundario, profesores técnicos de formación profesional, catedráticos e profesores de escolas oficiais de idiomas, catedráticos e profesores de música e artes escénicas, catedráticos e profesores e mestres de taller de artes plásticas e deseño e do corpo de mestres, que non teñan destino definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, aos que resultan desprazados por falta de horario, ao persoal a que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleira ou concelleiro, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao persoal interino e substituto e ao persoal funcionario de carreira que solicite o reingreso no servizo activo (código de procedemento ED002B).

  • Prazo de solicitude

O prazo de presentación de solicitudes no procedemento código ED002B será o comprendido entre o día 21 de xuño e 12 de xullo de 2022, ambos incluídos.

PDF icon Resolución do 7 de xuño de 2022 (DOG)PDF icon Resolución de 20 de xuño de 2022 de solicitudes de non participación no concurso de adxudicación de destinos provisionais 2022-2PDF icon Anexo I: EstimadasPDF icon Anexo II: DesestimadasPDF icon Resolución do 7 de xullo de 2022PDF icon Anexo I Listaxe provisional persoal docente obrigado a participar CADP 2022-23 (Primaria) PDF icon Anexo II Listaxe provisional persoal docente obrigado a participar CADP 2022-23 (Secundaria e outros)PDF icon Anexo III Listaxe provisional persoal interino excluído listas obrigados a participar CADP 2022-23 (Primaria)PDF icon Anexo IV Listaxe provisional persoal interino excluído listas obrigados a participar CADP 2022-23 (Secundaria e outros)PDF icon Resolución do 26 de xullo de 2022PDF icon Anexo I Listaxe definitiva persoal docente obrigado a participar CADP 2022-23 (Primaria)PDF icon Anexo II Listaxe definitiva persoal docente obrigado a participar CADP 2022-23 (Secundaria e outros)PDF icon Anexo III Listaxe definitiva persoal interino excluído listas obrigados a participar CADP 2022-23 (Primaria)PDF icon Anexo IV Listaxe definitiva persoal interino excluido das listas obrigados a participar CADP 2022-23 (Secundaria e outros)PDF icon Resolución adxudicación provisionalPDF icon Adxudicación provisional Mestres (Orde Alfabética)PDF icon Adxudicación provisional Secundaria e outros (Orde Alfabética) PDF icon Adxudicación provisional Secundaria e outros (Orde adxudicación)PDF icon Resolución adxudicación definitiva (pendente publicación DOG)PDF icon Adxudicación definitiva alfabética (Primaria)PDF icon Adxudicación definitiva por orde de adxudicación (Primaria)PDF icon Adxudicación definitiva alfabética (Secundaria e outros)PDF icon Adxudicación definitiva por orde de adxudicación (Secundaria e outros)PDF icon Instrucións toma de posesión do persoal docente adxudicado (todos os corpos)PDF icon Resolución do 2 de agosto de 2022 (DOG)