Resolución do 8 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se regulan os ciclos formativos plurilingües nas ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño (PluriArt) para o curso 2022/23

Ven, 17/06/2022 - 11:41

Xúntase a Resolución do 8 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se regulan os ciclos formativos plurilingües nas ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño (PluriArt) para o curso 2022/23.

  • O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 14 de xullo de 2022.