Convocado concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente

Ven, 13/05/2022 - 13:32

Xúntase Resolución do 13 de maio de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se convoca concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.

  • O prazo de presentación de solicitudes é de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da dita resolución non portal de internet da consellería: http://www.edu.xunta.gal.
  • Polo tanto o prazo será desde o día 16 de maio ata o 23 de maio ambos incluídos.

 

Menú Advertisement

Comisións de servizo

Sen términos