Oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes de Galicia para o ano 2022

Xov, 27/01/2022 - 10:54

Decreto 5/2022, do 20 de xaneiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, na Comunidade Autónoma de Galicia, para o ano 2022.