XVI Premios á excelencia musical Mans Futuro 2021

Lun, 22/11/2021 - 16:45

Premios convocados ao abeiro do "Convenio entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, e a Fundación Paideia Galiza para a colaboración educativa nas ensinanzas profesionais e superiores de música", do 17 de xuño de 2021.