Decreto 143/2021, do 14 de outubro, polo que se modifica o Decreto 279/2008, do 11 de decembro, modificado polo Decreto 395/2009, do 8 de outubro, polo que se crea e se regula o Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores

Xov, 28/10/2021 - 16:11

Xúntase o Decreto 143/2021, do 14 de outubro, polo que se modifica o Decreto 279/2008, do 11 de decembro, modificado polo Decreto 395/2009, do 8 de outubro, polo que se crea e se regula o Consello Galego de Ensinanzas Artísticas Superiores.