Lista provisional de centros admitidos na convocatoria de axudas a centros privados concertados para a realización de probas de nivel lingüístico para o alumnado que non curse os estudos dentro do programa da rede de centros plurilingües,curso 2021/22

Lun, 25/10/2021 - 10:06

Xúntanse as listaxes provisionais de centros admitidos na convocatoria de axudas a centros privados concertados para a realización de probas de nivel lingüístico para o alumnado que non curse os estudos dentro do programa da Rede de Centros Plurilingües para o curso 2021-2022.

  • Ábrese un prazo de reclamación e alegación de 10 días naturais.  Deberá adiantarse unha copia da reclamación ou alegación no correo electrónico centrosplurilingues@edu.xunta.es.

​​​​​​​