Resolución provisional pola que se fai pública a relación de centros seleccionados para participar no Plan Proxecta+ para o curso 2021/22

Mar, 19/10/2021 - 12:29
proxecta+

Xúntase a Resolución provisional pola que se fai pública a relación de centros seleccionados para participar no Plan Proxecta+ para o curso 2021/22 e o modelo de renuncia ou reclamación.