Resolución definitiva por la que se hace pública la relación de centros y modalidad seleccionadas en los Contratos-Programa Innova (CPInnova) para el curso 2021/22

Ven, 15/10/2021 - 16:22
i

Xúntase a Resolución definitiva pola que se fai pública a relación de centros con programas seleccionados, conforme o disposto no apartado 13 da Resolución do 11 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se regulan os Contratos-Programa Innova (CPInnova) para fomentar a innovación educativa nos centros docentes públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade para o curso 2021/22.