Resolución do 16 de setembro de 2021, pola que se autorizan centros educativos para impartir o programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (plurinfantil), para o curso 2021/22

Ven, 01/10/2021 - 10:40

Xúntase a Resolución do 16 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se autorizan centros educativos para impartir o programa plurilingüe no segundo ciclo da educación infantil (plurinfantil), para o curso 2021/22.