Resolución de centros beneficiarios das axudas a centros públicos de ensino para participar no programa Galimiens de intercambio en liña de alumnado

Mar, 17/08/2021 - 15:05

Xúntase a Resolución do 11 de agosto de 2021 de centros beneficiarios das axudas a centros públicos de ensino non universitario para participar no programa Galimiens de intercambio en liña de alumnado convocadas pola resolución do 23 de xuño de 2021 da secretaría xeral de educación e formación profesional.