Publicación das relacións provisionais de persoal docente obrigado a participar e de persoal docente interino e substituto excluído das listas de obrigados na adxudicación de destinos provisionais entre persoal de corpos docentes, curso 2021-22

Mér, 07/07/2021 - 16:02

Resolución do 7 de xullo de 2021 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se fan públicas as relacións provisionais de persoal que ten a obriga de participar na adxudicación de destinos provisionais ,e pola que se resolven as solicitudes de non participación, no concurso de adxudicación de destinos provisionais 2021/2022.

  • Prazo de reclamacións    
       O prazo para formular reclamacións é de 5 días hábiles, contados dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio (do 8 ao 14 de xullo). As reclamacións formularanse en todo caso por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal)".